Person

Ole Vig Jensen

Imperiet slår igen

Magt og undertrykkelse har været midlet til at nå de humanitære mål, som Tvind har rejst verden rundt med. Som det gør sig gældende med andre sekter, totalitære og revolutionære bevægelser, kan man spørge sig selv, hvad det er for psykologiske mekanismer og tomrum, der gør, at mennesker opgiver deres personlige frihed for at følge en demagogisk leder, der kan overbevise om, at målet helliger midlet. Men det er ikke kriminelt og kan ikke føre til domsfældelse

Når demokratiet slår hårdt

Ny bog om Tvind-sagen er journalistisk dokumentation på et meget højt, men knastørt niveau

Projektarbejdets Århushistorie

På Marselisborg Gymnasium i Århus afskaffede lærerne for 20 år siden den sproglige og matematiske linje. Dengang stoppede Bertel Haarders reformer forsøget. Med den nye gymnasiereform gentages manøvren.

Informations ikke-journalistik

Påtale - Kulturpolitik Informations artikel den 30. januar er et klassisk eksempel på et stykke ikke-journalistik: Den tager udgangspunkt i en præmis, der er forkert, hvorefter den konfronterer en række kilder med en problemstilling, som ikke passer, for sluttelig at drage en konklusion, der er misforstået...

Regeringen sløjfer kulturkampen

Regeringens kulturkamp er lagt i graven med beslutningen om at skrotte ny redegørelse om kulturen. Det mener flere partier i Folketinget

Stadig færre får lov at forske

Antallet af nyansatte ph.d.-studerende falder. Universiteterne advarer om mangel på forskere i fremtiden

Fogh, Fergo og Folkekirken

Flere af kirkeministerens tiltag har kun skabt hende modstandere. Hendes overlevelse som minister vil derfor på længere sigt kræve bedre politisk overblik

Love og følelser

Love drevet frem af befolkningens retsfølelse

Den knap så hemmelige aktion

Papirer, der aldrig blev brændt og Frede Farmand, der belejligt kunne solodække politiaktioner med sit videokamera... Tvind-sagen er en af historiens store svindlerkomedier

Gamle drømme

Der er gang i permanenten i Forum denne weekend, hvor drømmen om den gode alderdom er på udstilling

Sider

Mest læste

  1. Ophavsmand er overrasket *Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen, der fremsatte og fik vedtaget den omstridte Tvind-særlov, er overrasket over, at Højesterets dom. "Jeg tager dommen til efterretning, men jeg havde jo ikke fremsat det lovforslag, hvis jeg havde været i tvivl om, at det var i strid med grundloven...
  2. Lad bare mændene betale 5. AUG. - I Information den 4. august opfordres til en fornyet abort-debat. Mon ikke grunden til at der foretages så mange aborter, er en misforståelse af udtrykket "fri abort"? Fri abort betyder - eller burde betyde - fri adgang til at få foretaget en abort, så det ikke længere er nødvendigt at gå til kvaksalvere...