Person

Ole Vig Jensen

Grundtvigs sjæl i flammer

Højskolen har brug for mere formelle kompetencesystemer siger højskolernes formand. Ævl, siger fremtrædende forstander Vi har brug for at tænke nyt for at komme ud af krisen, mener fortalerne for eksaminer på højskolen...

Hurtigere, længereog bedre

Hvordan får vi computere og Internet med i den daglige undervisning? Og hvad stiller vi op med den opgavebank, som allerede nu er et rent slaraffenland for dem, der normalt skriver opgaver af? Det virtuelle rum Hurtigere, længere og bedre! Man skulle næsten tro, at det at bruge computere i undervisningsøjemed er en disciplin på det olympiske program...

OVERBLIK

Politiet opfordrer til 'sikker chat' *Det er sjovt at få nye venner ved at chatte på nettet. Men det er ikke alle venner, der er lige sjove. Det viser et stigende antal henvendelser til Rigspolitiet fra forældre til børn, der er blevet chikaneret over nettet...

Ole Vig og Goebbels

Landsretten fastslår, at det er i orden at beskylde Ole Vig Jensen for nazi-metoder i Tvind-sag Det er ikke en overskridelse af ytringsfrihedens grænser at sammenligne den daværende undervisningsminister Ole Vig Jensens fremgangsmåde i Tvind-sagen i 1996-97 med de metoder, den nazistiske propagandaminister Josef Goebbels anvendte i Tyskland i 1930'erne og 1940'erne...

To sider af samme Tvindsag?

Ole Vig Jensen brugte systematisk løgnen som redskab i kampen mod Tvind. Det var i orden at sammenligne ham med Goebbels, fastholder advokat Kan en advokat ustraffet sammenligne den fredelige, radikale undervisningsminister Ole Vig Jensen med den nazistiske, tyske propagandaminister Josef Goebbels? Ja, når Ole Vig Jensen bruger Goebbels-metoder, hævder en vred advokat Klaus Berning...

Den sociale arv blev væk

Regeringens uddannelsespolitik er primært henvendt til de stærke individer med kulturel ballast og tager ikke højde for den sociale arv Retfærd & Velfærd De seneste syv år har målsætningen om uddannelse til alle været et centralt punkt på regeringens uddannelsespolitiske dagsorden...

Forenings Danmark hæmmes

Foreningsfriheden er en af det civile samfunds grundforudsætninger. Desværre sørger Folketinget for, at foreningsfriheden beskæres Demokrati Når to danskere mødes, danner de en forening...

Foreningsdanmark hæmmes

Foreningsfriheden er en af det civile samfunds grundforudsætninger. Desværre sørger Folketinget for, at foreningsfriheden beskæres Demokrati Når to danskere mødes, danner de en forening...

Højskolen bankes tilbage

Højskolens fornyelse ligger ikke i, at man bakker op omkring de gamle kernefag, Grundtvig og nordisk mytologi. Den ligger i en højskole, der tilpasser sig globaliseringen og den enkeltes behov Tro & Filosofi I december 1997 modtog Folketinget en redegørelse om folkehøjskolerne fra daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen...

Bryd Haarders afmontering

Af JENS OTTO MADSEN lektor - medlem af hovedbestyrelsen i Gymnasieskolernes Lærerforening Det er småt med demokrati i demokratiseringen af uddannelser - undervisningsministerens forslag er et lille skridt i den rigtige retning Demokrati For nylig fremlagde undervisningsminister Margrethe Vestager et lovforslag om det repræsentative demokrati i uddannelsessystemet...

Sider

Mest læste

  1. Ophavsmand er overrasket *Tidligere undervisningsminister Ole Vig Jensen, der fremsatte og fik vedtaget den omstridte Tvind-særlov, er overrasket over, at Højesterets dom. "Jeg tager dommen til efterretning, men jeg havde jo ikke fremsat det lovforslag, hvis jeg havde været i tvivl om, at det var i strid med grundloven...
  2. Reform af erhvervsuddannelser bør vedtages om et år, siger LO LO bakker nu voldsomt op bag statsminister Poul Nyrup Rasmussens forslag om at reformere både erhvervsuddannelserne for unge på handelsskoler og tekniske skoler og voksen- og efteruddannelserne på AMU-Centrene...
  3. SÅFREMT den af mange ventede principielle dom i Tvind-sagen skulle have udløst forventninger om et højere juridisk skoleridt med sagens tre landsdommere i sadlen, må domsudskriften siges at være en skuffelse...