Person

Ole Vind

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Dansk frisind på retur?

Der er sket en mentalitetsændring i Danmark, mener eksperter. Det er blevet politisk acceptabelt at begrænse det frisind, som har været en central del af det danske samfund siden 1864

Grundtvig og sammenhængskraften

Grundtvigs egen naivt-mytiske teologi er lige så død som hans national-kristelige historiefilosofi. Men en endnu levende kerne i hans syn er det, han selv kaldte det historisk-poetiske, og som vi i dag vil kalde hermeneutisk tolkning af historien

Hvad tørklædet gemmer

Når det danske demokrati viser sin styrke i behjertede forsøg på national ensretning

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

LÆSERBREVE

Jeg blev ofte meget glad Jeg blev glad - når min gamle mor på over 90 fortalte om hjælpere, der havde fået hende til at le. Når hjælpere spurgte min mor til råds om madlavning Når hjælpere stænkede min mor med parfume og påstod, at det kostede en krone at lugte til hende...

Grundtvig til tiden

Den gamle digter og folkeopdrager skaber stadig debat

Er Grundtvig færdig?

Fordi fremskridtstroen er færdig? Så skarpt stiller mester Ole Vind fra Grundtvigs Højskole spørgsmålet i sin skelsættende disputats, som i dag forsvares på Københavns Universitet FRIE ORD I SINE Roskilde-Riim fra 1814 begik Grundtvig et afsnit, som siden under overskriften Mester Ole Vind blev en klassiker i den danske lyrik...

Grundtvigs videnskabssyn i nyt lys

Ny doktordisputats kan resultere i en nyorientering i de grundtvigske miljøer DISPUTATS Der er grøde i Grundtvigforskningen. Repræsentanterne for den første store generation af akademiske Grundtvig-forskere, der oprettede Grundtvig-selskabet og skrev de afhandlinger, som nu er standardværkerne i Grundtvig-forskningen, er efterhånden ved at være døde (med William Michelsen som den sprællevende undtagelse)...