Person

Olfert Fischer

I forreste række

Irak-Danmark *Siden den seneste Golfkrig, hvor Olfert Fischer lå nede i bageste geled har tendensen været, at de danske soldater er rykket frem i forreste række efter i en årrække, at have arbejdet som fredsbevarende styrke på Balkan...

Millioner på gaden i protest mod ny Irakkrig

Igen i dag demonstrerer millioner af mennesker mod en Irak-krig

Fogh: Ingen krig mod Irak uden om FN

Danske styrker kommer ikke i kamp mod Irak uden tilsagn fra FN. Det fastslår statsministeren forud for møde med USA

Hækkerup

Som bekendt falder æblet ikke langt fra stammen og pæren ikke langt fra hesten. Det ses i tilfældet Hans Hækkerup. Han er muligvis ikke en eksakt kloning af sin koldkrigeriske far, Per, men han kommer tæt på i sin egen strømlinede, modebebrillede version – ikke mindst hvad det ideologiske angår...

FOLK

Arnold Schwarzenegger *Vor muskuløse ven Arnold har fået The Boys Town Youth Service Award, en ære, der tidligere bl.a. er overgået Moder Teresa. »Det betyder meget for mig«, siger det rørte muskelbundt...

I fred gælder alle kneb

Hæren opruster til fredskampagne - segmentbombning skal øge salget af civil krisestyring Befriet område "Hvis vi ikke sender et klart nødsignal nu, til de ansvarlige politikere, om, at vi er parate til at omstille os til IT-alderens konkurrencesamfund, kan vi lige så godt lukke forretningen Hæren med det samme," sagde generaloberstløjtnant i Hærens nye fodregiment for PR og marketingkampagne, Frits Overkæphøj, da han for- leden afrundede Hærens fredsseminar Tænke-tank på Hærvejen - hvor marcherer vi hen i det 21...

Når slammet slappes

...vil jeg føle en rastløs uro begynde Befriet område Vidste De, kære læser, at de voldsomme geologiske forandringer bygningen af Øresundsbroen forårsager snart vil få det brunlige slam på havbunden mellem København og Malmø til at give slip på de effekter, det i tidens løb har suget til sig og holdt i sit iskolde favntag? Det er ganske vist - jeg har læst det i et skånsk studenterblad med hemmelige danske sympatier...

NATO fordobler fremtidig fredsstyrke

Mens luftkrigen og de etniske udrensninger fortsætter, fordobler NATO den styrke, der en gang skal sikre freden i Kosovo - Danmark sender tre skibe, der skal overvåge olieblokade BRUXELLES - Nu begynder luftkrigen for alvor at virke...

For USA's fødder

Dansk udenrigspolitik er efter den kolde krigs afslutning ikke blevet mere aktivistisk, som det ofte hævdes. Den er snarere blevet tilpasset den amerikanske udenrigspolitik og NATO "Den brutale kendsgerning er ...

Murens fald, Uffes held

Venstre-formandens vej mod en mulig statsministerpost belyst i ny biografi, med den prætentiøse titel Erobreren NY BOG Man skal i Jantelovens fædereland passe morderligt på at blive kaldt en ener...

Sider