Person

Orla Hav

Resultater fra regionsvalget

Socialdemokraterne blev med 13 mandater langt den største gruppe i Region Hovedstaden, efterfulgt af Venstres otte. Men det er slet ikke givet, at Københavns amtsborgmester, Vibeke Storm Rasmussen (S), også vil få overdraget formandsposten i den ny region med hovedsæde i Hillerød...

Valgets darling

Det har føget med rygter, men onsdag over middag fik knap 500 slagteriarbejdere på Danish Crown i Hjørring så vished. Lukningen af arbejdspladsen har sendt chokbølger gennem landsdelen, og fra nær og fjern rejste poltikerne til dette nordlige stykke Danmark

’Pas på nærdemokratiet’

To markante nordjyske politikere i fælles aktion mod forhastet kommunalreform

Amter på kant med FN-konvention

Amterne har brugt penge afsat til torturofre på at nedbringe sygehusenes ventelister. Det ligner en overskridelse af FN-konvention, siger juraekspert

Kriminelle venter i månedsvis

En stigning i antallet af sindssyge forbrydere medfører månedlang ventetid til en mental-undersøgelse, fastslår rapport. Amter og retsudvalgets formand efterlyser handling fra regeringen

Folk

Tove Fergo *Frem til fredag synger 4.687 skolebørn sig gennem salmebogen ved et marathonarrangement i Ribe Domkirke. Kirkeministeren, der på førstedagen kaster al sin glans over korsangen, kan undtagelsesvis glæde sig over en ikke bare fyldt, men overfyldt kirke...

Garanti til misbrugere under 18

Socialministeren vil indføre behandlingsgaranti til unge under 18 med et misbrug. Amterne mener, ansvaret bør ligge hos dem, men ministeren vil fastholde det i kommunerne

Narkoman-udgifter på himmelflugt

Det offentliges udgifter til stofmisbrugere er fordoblet siden 1995, og i år går det ekstra stærkt. Behandlingshjem skal udfordres med mere konkurrence, mener politiker

Trinnet før Vorherre

Når psykisk syge børn og unge bliver sat til at vente i uvished på efter-behandling, fast-holdes de i deres sygdom eller taber den bedring, de har fået på den psykiatriske afdeling

Løs garanti til narkomaner

Fra nytår har stofmisbrugere krav på behandling inden for to uger – men det er usikkert, hvad kravet kan bruges til

Sider

Mest læste

  1. MERE ETIK I undervisningen på landets erhvervs- og handelshøjskoler, efterlyste Socialdemokraternes erhvervsordfører, Orla Hav, i går her i avisen. Hav er harm over bankrådgivernes griskhed og "deres mangel på respekt for andres penge, som er kommet til udtryk under denne finanskrise"
  2. To markante nordjyske politikere i fælles aktion mod forhastet kommunalreform