Person

Orla Lehmann

De impertinente

De personlige klummer og kommentarer breder sig i pressen med udstilling af beslutningstagernes himmelråbende indskrænkethed, sat i relief af klummeskrive-rens lynende intelligens og altid rene hænder

Thorning, lær af få folk i tale af f.eks. Aksel Larsen

Helle Thorning vedgår, at hun er til fast food og leger 'white trash' sammen med sin familie. Er det ikke udtryk for den totale foragt for det arbejdende folk, hun skulle vinde for sig?

Den forskruede krig

Det går ad helvede til i Irak - men nu er det snart jul igen

Det store nederlag

Ny bog om den delvis selvskabte ulykke i 1864

Den forbandede virkelighed

Verden er fuld af krudtrøg og illusioner. Ved de sidste trives gennemsnittet

Hitlers trick

Historien gentager sig

Parlamentarismen i Danmark

I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?

Kulturradikalismens blinde pletter

Når kultur-radikalismen føler sig klemt – som igen i disse år – får den ekstra behov for at søge sammen, og den kommer til at længes efter De Gode Gamle Fjender – en art nostalgisk paranoia...

Ugræs på trædestenen

Intermetzo Redaktøren ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, dr. phil. Vibeke Winge har begået en tankevækkende lille bog: Pebersvend og Poltergeist, tysk indflydelse på dansk...

To litterære citater

Hvem står bag nedenstående citater Litteraturquiz FORMAT - SOMMERTILLÆG 1) At være dansk er en måde at leve livet på. Måske mere en måde at lytte på end en måde at tale på...

Sider

Mest læste

  1. I morgen fejres 100-året for parlamen-tarismens indførelse i Danmark. Den 24. juli 1901 dannedes efter næsten 30 års hårdnakket forfatningskamp endelig en Venstre-regering, som ikke havde Folketingets flertal imod sig. Hvad var det egentlig for en sejr?
  2. Op mod 300.000 danskere køber hvert år billet til en af de mange danske sommerrevyer for at grine forløsende af verdens problemer – og måske også lidt ad sig selv. Information tog en tur i Cirkusrevyen for at lære mere om den folkelige genre, der er lige dele elsket og hadet, hyldet og latterliggjort – men som bliver ved med at overleve rygterne om sin egen snarlige død
  3. Verden er fuld af krudtrøg og illusioner. Ved de sidste trives gennemsnittet
  4. Politiker og mangeårige chefredaktør på den nationalsindede avis Fædrelandet Carl P. Ploug minder os om, at vores nationale forbundethed stikker dybere end politiske uenigheder. Han minder os om det bundne, nationale klarsyn og trækker dermed linjerne op for vore dages kulturkamp, skriver Morten Messerschmidt i dette debatindlæg
  5. Udviklingen af strukturen i det danske samfund er historien om en stat, der samlede al magt og alle ressourcer omkring en stadigt mere perifært beliggende hovedstad. En ubrudt udvikling fra enevælden til den seneste kommunalreform
  6. Når kultur-radikalismen føler sig klemt – som igen i disse år – får den ekstra behov for at søge sammen, og den kommer til at længes efter De Gode Gamle Fjender – en art nostalgisk paranoia...
  7. Historiker René Karpantschof leverer et forfriskende opgør med den nationale myte om de fredelige danskere
  8. Intermetzo Redaktøren ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, dr. phil. Vibeke Winge har begået en tankevækkende lille bog: Pebersvend og Poltergeist, tysk indflydelse på dansk...