Person

Paul Diderichsen

19. oktober 2006

Fra ledstilling til livstolkning

Thomas Bredsdorff, professor emeritus i nordisk litteratur, forsøger gennem 18 tekstanalytiske nedslag at fortælle sjælens historie i dansk litteratur fra folkevisen til Guldager
Anmeldelse
28. oktober 2004

Klogt og kunstnerisk studium af universets byggesten

Klaus Høecks nye bog repræsenterer en original kombination af platismen og alkymien