Person

Per Øhrgaard

LÆSERDEBAT

Berigtigelse I Information den 12.-13. september hæfter jeg for en tekst, jeg kun delvis har skrevet. I manchetten til brevvekslingen mellem Theodor W. Adorno og Günter Grass står der i fjerde afsnit: "Det blev indledningen til en skarp og interessant brevveksling mellem de to, hvoraf vi har udvalgt to breve her på siden...

'Hvorfor er De bange for Deres elever?'

En brevveksling mellem Theodor W. Adorno og Günter Grass i 1968 Meget, også meget vrøvl, er sagt og skrevet i jubilæumsåret for 1968. Derfor kan der være god mening i at begive sig tilbage til året selv - nærmere bestemt til Vesttyskland...

Robert alene i verden

Enzensbergers nye roman tegner et portræt af kunstneren som følsom detektiv og dobbeltgænger i tid og rum NY BOG Drengen Robert er søn af velhavende men overfladiske forældre, der er optaget mere af deres karriere end af sønnen, der en dag forsvinder i tiden et øjeblik, og kommer tilbage uden at nogen opdager det...

K'nyt

København bryder princip *Københavns kulturborgmester, Hans Thustrup Hansen, anklages nu for at bryde armslængdeprincippet ved at blande sig i, hvilke kunstprojekter byen skal støtte...

Løse påstande om nepotisme

Af PER ØHRGAARD Professor dr.phil.og institutleder ved Institut for Germansk Filologi,Københavns Universitet Institut for Germansk Filologi forbigår ikke kvalificerede kvinder, når der skal besættes stillinger Svar til Elisabeth Bense NEPOTISME I Information den 12...

Tilbagetogets helte

- kladde til en Magttabets politiske moral ESSAY I enhver europæisk hovedstad støder man dér, hvor rummet når sin højeste symbolske fortætning, altså i centrum, på nogle ejendommeligt korpulente kentaurer, skiftinger støbt i metal, under hvis hove embedsmænd iler til deres ministerier, publikum til opera, menigheden til messe: Romerske kejsere, store kurfyrster, evigt sejrrige feltherrer...

System Blyant

Iflg. velunderrettede kilder skal Franz Kafka kun en enkelt gang i sit liv offentligt have læst højt af en anden forfatters værk. Det drejer sig om Jakob von Gunten, udformet som en fiktiv dagbog og udgivet i 1909, som den sidste blandt tre romaner af schweizeren Robert Walser (1878-1958)...

Akademiets priser

Det er kun hvert andet år, Det Danske Akademi uddeler sin store pris, som sidste år gik til forfatteren Vibeke Grønfeldt. Men ved siden af denne råder Akademiet over en række andre priser, og disse vil blive uddelt ved årsfesten på Kunstindustrimuseet i København den 28...

Sider

Mest læste

  1. Professor Per Øhrgaards længe ventede bog med breve fra forlægger Ole Wivels private arkiv har karakter af ’et forsvarsskrift’, lyder det fra to anmeldere. De mener, at Øhrgaard, som Wivel-familien har givet eksklusiv arkivadgang, søger de mest gunstige tolkninger af Wivels ungdommelige fascination af Det Tredje Rige. ’I mine øjne er sagen simpelthen bare mindre, end den er i andres,’ siger Per Øhrgaard
  2. SIGNATUR Et fantom - således betegner den amerikanske litteraturforsker Marc Redfield den såkaldte 'dannelsesroman'. Dermed mener han, at genren som sådan knap eksisterer, eller at den kun optræder som en idealtype bag forsøgene på at skrive den...
  3. Forkælet? Det handler ikke kun om de hippier, der engang var hyllet ind i patchwork og socialistiske slogans, og som nu er endt i 2900 Happiness. Hele 68-generationen, fra venstre til højre, er møgforkælet. Nu fejres de med en ny skattelettelse
  4. Günter Grass' selvbiografi er blandt meget andet en slags forhør over teenageren Günter Grass, som ikke stillede spørgsmål ved det samfund, han voksede op i, og som derfor kunne få den idé at melde sig frivilligt under fædrelandets faner
  5. Undervisningsminister Merete Riisager (LA) har i forbindelse med det årlige Sorø-møde startet en diskussion om dannelse i folkeskolen og gymnasiet. I et interview i Berlingske siger ministeren, at ’den grundlæggende dannelse er blevet nedprioriteret’. Fokus er fjernet fra den almene viden og fagkundskaber til fordel for tværfaglighed og metode som følge af reformer, mener hun. Information har spurgt en rektor, en professor og en gymnasieelev, hvordan det står til med dannelsen
  6. Professor Aage Henriksens nye essays samler mønsterets tråde
  7. Per Øhrgaards nyoversættelse af Günter Grass' 'Bliktrommen' er ikke bare en modernisering af en forældet version, men en berigelse af det danske litterære sprog og et bidrag til den aktuelle danske litteraturhistorie, som burde skrives på Forfatterskolens pensum
  8. Der mangler lærere i både tysk og fransk på gymnasierne, men de studerende bliver væk fra de to sprogfag.