Person

Per Pinstrup-Andersen

Nøden er trumf

FESTSALEN på Københavns Universitet er i dag ramme om en diskussion af betydning for hele verdens fremtid. Emnet er bioteknologien og Den Tredje Verden. Er gensplejsede planter et middel til at sikre god og tilstrækkelig mad til de fattigste? Scenen bliver sat af generaldirektøren for forskningsinstituttet IFPRI i Washington, Per Pinstrup-Andersen...

Fra skeptiker til øko-entusiast

Indtil nu har pesticider og kunstgødning været Vestens bedste råd til landmænd i u-landene, men nu peger flere nye forskningsresultater på, at økologi er langt mere effektivt. Selv de mest øko-skeptiske forskere er ved at ændre holdning

Hvad gør gen-mad spiselig for de frelste?

Genmodificeret mad er isoleret set uspiseligt, men kan det indgå på en betryggende måde i kampen mod fattigdom, stiller sagen sig måske anderledes

Landbrugs-støtte i USA rammer u-landene

Fornyelsen af prisstøtteordningen til USA’s landbrugserhverv vil medføre yderligere prisfald og overproduktion af korn og fødevarer på verdensmarkedet

Imens dør børnene

De fattige i u-landene går glip af muligheder som kan redde millioner af liv, fordi bio-teknologien lægges for had Gensplejsning »Jeg vil ikke blande mig i, om danskerne vil spise gensplejset mad...

Gener skal mætte munde

Genteknologien er afgørende for bekæmpelse af sult og underernæring, fremføres det i en ny debatbog Fokus Indeholder almindelige tomater gener, eller er det kun genmodificerede tomater, som gør det? Kun 44 procent af danskerne svarede i en international undersøgelse rigtig på dette spørgsmål, (hvis du selv er i tvivl: se nederst i spalten)...

Fattigmands gensplejsning

Holdningerne er stærke, men viden og erfaringer er spinkle når det gælder debatten om bioteknologi til gavn for de fattigste Der var højt til loftet og vilje til at lytte, da en række forskere og andre kloge hoveder mødtes i Københavns Universitets festsal i mandags for at diskutere om bioteknologien har holdbare svar på de fattigstes problemer...

De fattiges håb – eller industriens

Gensplejsning er svaret på de fattiges fejlernæring, mener den biotekniske industri og frigiver patenter på speciel ris. Kritikere kalder frigivelsen image-pleje og advarer om farer ved risen Ris og ros Den bioteknologiske koncern, Monsanto, bekendtgjorde for nylig, at den vil stille sine patenter gratis til rådighed for forskere, der arbejder på at udvikle den gensplejsede, såkaldte gyldne ris, der skal bruges i kampen mod mangel på A-vitamin...

Grønne u-lande

Der er en simpel begrundelse for at dyrke jorden økologisk, og det er, at det er det eneste, der holder i længden Gensplejsning Man får sværere og sværere ved at se overskriften for sig andre steder end inde i genforskerens hoved, når han drømmer om sit store videnskabelige gennembrud...

Behov for flere penge til forskning

Man kan roligt supplere offentlig forskning med private investorer Investeringer Forskningscenteret IFPRI anbefaler at man hurtigst muligt får skabt sikre rammer for den internationale handel med gensplejsede organismer, herunder klare retningslinjer og overførsel af opdateret information og nationale myndigheder, der har kapacitet til at lave troværdige risikovurderinger i det enkelte land...

Sider