Person

Pernille Vigsø Bagge

Historiens ringeste ligestillingsminister?

'Helt usynlig og absolut visionsløs,' lyder det fra S og SF om Karen Jepsersen, der beskyldes for at være den dårligste ligestillingsminister nogensinde. Flere ligestillingsforskere deler skuffelsen over ministeren

Haarder: Mønsterbryder-fiasko kræver selvransagelse

Der er brug for selvransagelse hos både uddannelserne og politikerne, mener Bertel Haarder, efter det er kommet frem, at børn af ikke-uddannede kommer markant kortere i uddannelsessystemet. Lidt sen erkendelse, siger oppositionen

Regeringen er presset i ligestillingssag

En enig opposition kræver øjeblikkelig handling fra regeringen, efter at Europa-Parlamentet har klaget over, at Danmark ikke overholder EU's love om ligestilling

S: Brug for etik i økonomi-undervisningen

Erhvervs- og handelshøjskolerne skal have mere etik indi undervisningen, når de uddanner bankrådgivere og folk til finanssektoren, mener Socialdemokraterne. SF og Venstre er enige, men vil ikke pålægge skolerne et etisk pensum

Bagges afledningsmanøvrer

Pernille Vigsø Bagge har offentligt beklikket bundhæderlige menneskers hæderlighed og overordentligt kyndige menneskers kyndighed, samt fremført usandheder om prostitutionskonferencens organisation og intentioner

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Lene E. vil have kvindelige vismænd

Økonomi- og erhvervsministeren vil bede vismændene undersøge om muligheden for en mere ligelig kønsfordeling

Kritisk konference om prostitution

På konferencen om prostitution i starten af december var der skam masser af eksperter og folk, som var inviteret i deres egenskaber som debattører

Ekspertkyndig eller ensidig?

Den nyligt afholde konference om prostitution manglede vægtige eksperter og promoverede kun den ene side af sagen

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Sider

Mest læste

  1. Øget fokus på køn i daginstitutioner og folkeskolen skal være med til at nedbryde fastlåste kønsrollemønstre, mener S-SF
  2. SF’s gruppeformand, Pernille Vigsø Bagge, er ofte hurtig med meldinger, der stikker af fra den stramme partilinje. Der skal være plads til uenigheder i gruppen. Måske netop derfor er hun mere populær i det himmerlandske end hos partiledelsen
  3. Fælles forældre-myndighed skal betragtes som en sikring af begge forældres mulighed for at håndhæve barnets ret til to forældre
  4. Over to tredjedele af folkekirkens præster ønsker ikke stat og kirke adskilt, viser ny undersøgelse. Præsterne frygter, at en adskillelse vil udgøre en trussel mod samfundets sammenhængskraft, men eksperter påpeger, at det snarere er frygt for at miste jobbet, der får præsterne til at foretrække statskirken
  5. Debat fra dagens avis
  6. SF skal vende tilbage til gode gamle dyder som medlemsdemokrati, kampen for de svage, grønne visioner samt en sund venstreorienteret økonomisk politik, skriver Pernille Vigsø Bagge og Anne Baastrup
  7. Det er ikke rigtigt, at man er nødt til gå ind for kriminalisering, hvis man ønsker at fremme ligestilling mellem kønnene og modvirke kvindeundertrykkelse. Der er ikke sagligt begrundet, at den danske diskussion centrerer om den svenske kriminaliseringsmodel og ikke i lige grad forholder sig til de anderledes modeller, man har indført i f.eks. Tyskland
  8. SF's ligestillingsordfører Pernille Vigsø Bagge forstår godt, at retorikken i prostitutionsdebatten kan virke voldsom. Men sådan må det nødvendigvis være, når man skal beskrive nogle af de ting, der foregår i miljøet, mener hun