Person

Peter Gæmelke

9. september 1998

Lig på bordet

"Hvis vi ikke gør os seriøse anstrengelser for at håndtere dette problem, så er det uinteressant, om vi om 20 år har antibiotika eller ej - for de vil simpelthen ikke virke. Tiden er ved at rinde ud...
24. februar 1999

Miljø på tværs

ER EU BARE en pengemaskine - med miljø, nærhed og samarbejde som vinduespynt? Kan man tro på Amsterdam-traktatens og topmødernes ord om at integrere hensynet til miljøet i alle de politiske beslutninger? Er unionen i stand til at ændre kurs mod en "renere, sundere og smukkere fremtid", som miljøkommissær Ritt Bjerregaard poetisk udtrykte det for en måned siden...
4. marts 1999

Hal Koch & Unionen

Tirsdag udgav pro-EU-organisationen Nyt Europa bogen Europæisk Offentlighed. Bag debatværket står en gruppe centrum-venstreorienterede EU-debat-veteraner med SF'eren Steen Gade, det socialdemokratiske Europa-Parlamentsmedlem Kirsten Jensen og journalist og forfatter Jacob Andersen fra Ugebrevet Mandag Morgen, i spidsen...
2. september 1999

Svin på 100 måder

ÆD GRIS! Så kort kan gårsdagens parole fra Brøndbyerne ved nøjere eftersyn resumeres. Borgmester Kjeld Rasmussen (S) kastede sig i morgenradioavisen klokken otte ud i en redegø- relse for det indlysende og rimelige i at forbyde halal-slagtet kød i kommunens daginstitutioner...
1. marts 2000

Risikosamfundet

SÅ SKETE DET ALTSÅ. Danmark er blevet ramt af det mareridt, som med start i 1986 succesivt har ramt Storbritannien, Irland, Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Tyskland, Italien og Schweiz...
10. april 2001

Fort evighed

DEN FÆLLES landbrugspolitik har i fyrre år været et næsten uindtageligt fort i hjertet af Den Europæiske Union, og fra reform til reform er fortet blevet dyrere, tungere og mere kompleks...
12. juni 2002

Bistands-bonden

Topchef i dansk landbrug, Peter Gæmelke, stod i går blandt tusindvis af europæiske bønder og demonstrerede ved Europa-Parlamentet i Strasbourg. Umiddelbart skulle man ikke tro, at der er noget usædvanligt i, at Gæmelke som præsident for Landbrugsraadet og formand for Landboforeningerne tilslutter sig andre landmænds protest...
1. april 2003

Handelskrig

LANDBRUGSSTØTTEN i de rige lande er noget af det mest groteske, socialt ødelæggende og økonomisk uretfærdige i verdenshandelen. EU’s landbrugsstøtte er den værste. Danmarks del er pinligt stor...
26. april 2005

EU underskriver optagelse af Rumænien og Bulgarien

Udvidelses-træt EU underskriver aftale om rumænsk og bulgarsk medlemskab senest 2008. Landbrugsraadet advarer
20. maj 2005

EU vil skære uventet hårdt i sukkerstøtte

EU foreslår nye nedskæringer i støtten til sukkerproduktion. 'Dramatisk,' siger Landbrugsraadet

Sider

  • 12. september 1997

    Landbruget: Vi gør jo alt hvad vi kan

    Landmændene har gjort præcis, som politikerne ønskede, og jeg kan ikke trylle med naturen, siger Landbrugsraadets præsident, Peter Gæmelke - Pressedirigeret hetz, siger formand for Danske Slagterier Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke mener ikke, at der er brug for flere miljøindgreb mod det samlede landbrug...
  • 29. februar 2000

    Ritt vil ikke løbe nogen risiko

    Udbrud af dødelig kvægsygdom i Danmark medfører skærpet kontrol med fødevareproduktion Kogalskab skal ikke have et ben til jorden i Danmark. Og hverken danske forbrugere eller udenlandske importører af dansk oksekød skal kunne nære mistanke til kødets kvalitet...