Person

Peter Kemp

Oh Haslev

"Kan du knibe næsen sammen og sige Habakuk?" Hos lægen Øresund kunne man ikke kalde mig i forrige uge. På grund af en voldsom forkølelse havde jeg besvær med at høre med det ene øre...

En anderledes skønhed

Det er hårdt og ofte ensomt at leve en marginaltilværelse som handicappet. Men ikke kun. En klog bog nuancerer den handicappedes livssituation med ord og smukke fotos FOTOBOG "Det er som om, det fysiske handicap i den grad tiltrækker folks opmærksomhed, at det dækker hele synsfeltet...

Tal ordentligt til de syge

Om lægernes manglende evne og vilje til at tale med de syge FAGBOG En kirurg skrev engang i det 18. århundrede en lærebog for medicinstuderende. Om anatomien skrev han blandt andet, at den "oplyser hovedet, leder hænderne og vender hjertet til den nødvendige umenneskelighed...

K'NYT

Holberg-Medaillen til Ørnsbo *Dramatikeren og forfatteren Jess Ørnsbo bliver årets modtager af Holberg-Medaillen. Medaljen er stiftet af Dansk Forfatterforening og uddeles hvert år til en dansk skønlitterær eller videnskabelig forfatter som anerkendelse for vedkommendes litterære arbejde...

Genteknologiens store etiske dilemmaer

De etiske problemer i humangenetikken vokser i takt med nye metoders opståen. Skal vi mennesker følge vores humanisme, og hjælpe, hvor der hjælpes kan, eller skal der råbes jagt i gevær Etik Francis Bacon er berømt for at have sagt, at naturvidenskab og teknik forøger menneskets magt over naturen...

Humanisme i lægevidenskab

"Unge kvindelige læger har landets absolut højeste selvmordsprocent. Vi starter på side 23." Sådan begyndte dagens kronikør sin lægekarriere. Hun gennemførte alligevel og tror på, at det voksende antal kvindelige læger vil gøre standen mere menneskelig TRO & FILOSOFI Mit liv som læge begyndte for godt to år siden, men jeg begyndte at læse medicin i 1987, da jeg var 20 år gammel...

Indsigt for den alvorligt syge

Jeg mener ikke, at vreden mod Gud er den eneste gyldige vrede hos en alvorligt syg patient ETIK Marianne Rosen og Peter Kemp (Inf. 16. sept.) drøfter på forskellig måde mit synspunkt, at det religiøse aspekt skal med i debatten om lægers samtale med den alvorligt syge patient...

Videnskabeliggørelsens malstrøm

Den gode læge er altid parat til at besinde sig på, om hun eller han har forholdt sig i godhed til en patient. Og det er en ulykke, hvis teknificeringen på bekostning af den medmenneskelige lægekunst opfattes som uafvendelig skæbne TRO & FILOSOFI Tak til alle dem, der har reageret på min kronik den 26...

Læserdebat

Logisk set 6. SEP. - Apropos Informations to artikler den 5.-6. september: 'Grænser hører livet til' og 'Alt for meget snak om grænser'. Kan man tale om frihed uden at forudsætte grænser? Kan man tale om grænser uden at forudsætte frihed? Er der med andre ord en logisk relation mellem "frihed" og "grænser"? Åge Jensen Ringgade 135A 6400 Sønderborg Lægekunst og sygdom 7...

Om at skælde Gud ud

Sygehuspræsten kan ikke helbrede, men hører alligevel med, når læger har kontakt med alvorligt syge patienter. Simpelt hen fordi liv og død her ligger tæt på hinanden Hvor er det dog vigtigt, at Peter Kemp, Ole Hartling og Marianne Rosen i deres kronikker sætter fokus på de vanskeligheder, der kan opstå, når en læge skal fortælle en patient, at vedkommende lider af en alvorlig sygdom...

Sider

Mest læste

  1. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  2. Den ideelle verden er god, og i den er alt godt. Sådan vil vi helst have det. Derfor har vi svært ved at forholde os til ondskaben som en del af os selv. Men ifølge filosoffen Peter Kemp fratager vi mennesket dets frihed til at vælge mellem ondt og godt, hvis vi ikke kan acceptere, at vi kan vælge det onde. Information tog med ham på Politimuseet og så på mordvåben fra den omtalte udstilling ’Ondskab’
  3. Den netop afdøde filosof og teolog Peter Kemp skrev afhandling om engagementets filosofi, og han efterlevede den hele sit liv ved at forsøge at bringe filosofien ind i samfundsdebatten, mener filosofi-kolleger. Som ægte intellektuel debatterede og engagerede Kemp sig i alt fra teknologikritik, ældrepleje og folkeskolereform
  4. den værste synd (16.817 bytes)__ Af KAREN SYBERG Men er det også danskernes nationalsynd? Det mener indvandreren. Men hvad siger teologen, filosoffen, psykiateren, lægen og direktøren? Og hvad siger kunsten? "Det danske nationalkompleks er hovmod, klædt i mindreværdets klæder"...
  5. Jesus bryder med den opfattelse af næstekærligheden, der udelukker de fremmede, f.eks. samaritanerne
  6. Filosoffen Peter Kemp leverer et skarpt opgør med den hjemlige uddannelses- og skolepolitik. Folkeskolereformen af 2014 gør ikke eleverne dannede, men halvdannede. Men der må spørges kritisk til Kemps velmenende og sympatiske alternativ
  7. Den kropsforskrækkelse, der sidder dybt i vor platonisk-kristelige kultur afskærer os fra at forstå, at etikken i dag må være en kropsetik TRO & TVIVL Nogle teologer og filosoffer er ikke i stand til at se, at der er sket noget afgørende nyt i den måde, hvorpå vi i vore dage må drøfte etik...
  8. - og deres tro revsere. To udgivelser sætter fokus på lægestanden NYE BØGER Hvordan er det, vi bliver behandlet som patienter? Det er der lige udkommet to vidt forskellige og tankevækkende bøger om...