Person

Peter Kemp

Den gode patient

Det kræver takt og overskud at være patient - især hvis man fejler noget alvorligt. Og hvis man rokker ved lægens position som den, der ved det hele, giver det måske usikkerhed...

Når lægekunsten er sværest

Lægen må af og til dele patientens liv i et før og et efter - og måske bærer det en umulighed i sig, at lægen også skal hjælpe patienten med dennes eksistentielle vrede over, at lægerne må give op...

Et tabu blev brudt

I bogen Et liv der ikke dør rørte filosoffen Peter Kemp ved et tabu: Man må ikke bruge en konkret personlig tragedie i en kritik af den lægelige behandling af en elsket person, der døde...

Tør du være menneskelig?

Vi har behov for sygeplejersker, der tør stå ved sygeplejens værdigrundlag og fortsat være med til at presse på en ændring af systemet Sygepleje Det danske sundhedsvæsen har det ikke godt...

Faglig nysgerrighed efterlyses

Sammenligning mellem overlevelsestiden for ubehandlede og behandlede brystkræftpatienter må være et uomgængeligt krav fra patientside KRÆFT På baggrund af indlægget, 'Behandling er et valg', som blev bragt i Information den 18...

Godt halvdelen overlever brystkræft

Kræftforeningen Tidslerne og Peter Kemp skræmmer patienter, der lige har fået stillet diagnosen brystkræft KRÆFT Som reaktion på min anmeldelse af Margrethe Lomholt Kemp og Peter Kemps bog Et liv der ikke dør, skrev Helen Riis og Merete Birkelund fra Kræftforeningen 'Tidslerne' et indlæg 18...

Hovmod er

den værste synd (16.817 bytes)__ Af KAREN SYBERG Men er det også danskernes nationalsynd? Det mener indvandreren. Men hvad siger teologen, filosoffen, psykiateren, lægen og direktøren? Og hvad siger kunsten? "Det danske nationalkompleks er hovmod, klædt i mindreværdets klæder"...

Behandling er et valg

Vi mangler en ordentlig under-søgelse af mulig-hederne for at overleve ubehandlet brystkræft KRÆFT Jytte Willadsen anmeldte den 9. juni Margrethe Lomholt Kemp og Peter Kemps bog Et liv der ikke dør om lægen Margrethe Lomholt Kemps sygdom og død...

De forstokkede læger

- og deres tro revsere. To udgivelser sætter fokus på lægestanden NYE BØGER Hvordan er det, vi bliver behandlet som patienter? Det er der lige udkommet to vidt forskellige og tankevækkende bøger om...

K'nyt

Forfatter-protest til minister *Danske Skønlitterære Forfattere, der har forfatteren Peter Legård Nielsen som formand, har indsendt en protest til kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen mod den nedskæring af forfatteres bibliotekspenge på 25 pct...

Sider

Mest læste

  1. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  2. Den ideelle verden er god, og i den er alt godt. Sådan vil vi helst have det. Derfor har vi svært ved at forholde os til ondskaben som en del af os selv. Men ifølge filosoffen Peter Kemp fratager vi mennesket dets frihed til at vælge mellem ondt og godt, hvis vi ikke kan acceptere, at vi kan vælge det onde. Information tog med ham på Politimuseet og så på mordvåben fra den omtalte udstilling ’Ondskab’
  3. den værste synd (16.817 bytes)__ Af KAREN SYBERG Men er det også danskernes nationalsynd? Det mener indvandreren. Men hvad siger teologen, filosoffen, psykiateren, lægen og direktøren? Og hvad siger kunsten? "Det danske nationalkompleks er hovmod, klædt i mindreværdets klæder"...
  4. Jesus bryder med den opfattelse af næstekærligheden, der udelukker de fremmede, f.eks. samaritanerne
  5. Den netop afdøde filosof og teolog Peter Kemp skrev afhandling om engagementets filosofi, og han efterlevede den hele sit liv ved at forsøge at bringe filosofien ind i samfundsdebatten, mener filosofi-kolleger. Som ægte intellektuel debatterede og engagerede Kemp sig i alt fra teknologikritik, ældrepleje og folkeskolereform
  6. Den kropsforskrækkelse, der sidder dybt i vor platonisk-kristelige kultur afskærer os fra at forstå, at etikken i dag må være en kropsetik TRO & TVIVL Nogle teologer og filosoffer er ikke i stand til at se, at der er sket noget afgørende nyt i den måde, hvorpå vi i vore dage må drøfte etik...
  7. Anmeldere og kommentatorer har forsikret at Peter Zinkernagel umuligt kan have ret i sin bog Tilvante forestillingers magt. Men hvad hvis han har?
  8. Danskernes stigende autoritetstro og tillid til myndighederne er et alvorligt skridt på vejen mod retsstatens opløsning. Sådan lyder vurderingen fra filosofiprofessor Peter Kemp, der kalder til kamp for samfundskritikken med de intellektuelle som fortrop