Person

Peter Møllgaard

Dansk landbrug
10. november 2022

Klimarådet: Tvivl om landbrugets klimaindsats bringer 2025-mål i fare

Regeringen bliver ved at henvise til strategi for landbrugets klimaindsats, men den er stadig ikke fremlagt, siger Klimarådet, der peger på en mindre kvægbestand som effektivt redskab til at mindske erhvervets udledninger
Regeringen bliver ved at henvise til strategi for landbrugets klimaindsats, men den er stadig ikke fremlagt, siger Klimarådet, der peger på en mindre kvægbestand som effektivt redskab til at mindske erhvervets udledninger
Kronik
24. oktober 2022

Grønne varmekilder virker dårligt i utætte huse. Vi skal renovere for at løse energikrisen

Energikrisen understreger kun, at gasfyr nu må og skal udskiftes med fjernvarme og varmepumper. Det skal gå hurtigt, men det må ikke blive uigennemtænkt
Udfasningen af naturgas fører flere politiske beslutninger med sig. Hvor skal fjernvarmenettet udbygges (som det her bliver det i Ørslev i Vordingborg Kommune), og hvor skal boligejerne opfordres til at købe varmepumper?
KLIMARÅDET
17. september 2022

»Helt, helt uholdbart«: Klimavagthund står til at miste to tredjedele af budgettet

Med regeringens finanslovsforslag står det uafhængige ekspertorgan, Klimarådet, til at få skåret to tredjedele af sit budget fra 2024. Det vil betyde medarbejderflugt og dårligere analyser, frygter rådets formand. Minister vil se på løsning næste år, men får kritik af blå og røde partier, som kræver øget armslængde
»Enhver kan se, at det reelt vil være umuligt for Klimarådet at leve op til de opgaver, vi har fået af Folketinget, hvis ikke bevillingen følger med,« siger Klimarådet formand, Peter Møllgaard, der til daglig er professor og dekan på Syddansk Universitet.
Klimapolitik
20. august 2022

Kort før valget har det grønne flertal fortsat ikke vist vejen til at opfylde klimamål

Med et nært forestående valg har regeringen ikke vist vejen til opfyldelse af hverken 2025- eller 2030-klimamålet. Støttepartierne er frustrerede over, at det ikke er lykkedes. Man burde allerede i forståelsespapiret have slået fast, at målene skulle opfyldes i denne regeringsperiode, mener Enhedslisten
Det er ikke lykkedes regeringen at anvise vejen til at nå målene for reduktion af CO2-udledning i henholdsvis 2025 og 2030 endnu. Her er det Amagerværket.
Klima
26. februar 2022

Klimarådet dumper regeringens klimaindsats. Igen

Klimaindsatsen er for lille, for ukonkret og for usikker, lyder konklusionen i ekspertorganet Klimarådets årsrapport. Regeringen har dermed endnu ikke anskueliggjort, hvordan vi når 70-procentmålet i 2030, lyder det
»Der er noget deja-vu over det,« siger Klimarådets formand, professor Peter Møllgaard, om regeringens klimaindsats.
Klimapolitik
30. september 2021

»Uacceptabelt«: Regeringen opfylder ikke Danmarks 2025-mål med sit nye klimaprogram

Med sit nye klimaprogram har regeringen leveret den første konkrete køreplan for Danmarks klimaindsats. Men klimaplanen leverer ikke svar på, hvordan regeringen vil nå det mest akutte klimamål – det i 2025. Snart kan det være for sent, lyder kritikken fra eksperter og støttepartier
Med sit nye klimaprogram har regeringen leveret den første konkrete køreplan for Danmarks klimaindsats. Men klimaplanen leverer ikke svar på, hvordan regeringen vil nå det mest akutte klimamål – det i 2025. Snart kan det være for sent, lyder kritikken fra eksperter og støttepartier
Klimapolitik
29. september 2021

Klimarådet: Stor usikkerhed bag tal i regeringens klimaplan for landbruget

Nye teknologier skal reducere landbrugets CO2-udledninger med 5,0 millioner ton, skriver regeringen i sit eget udspil, der danner ramme om landbrugsforhandlinger. Men potentialet af teknologierne er slet ikke så stort, som regeringen lægger op til, siger Klimarådet. Der er tale om et »teknisk potentiale«, siger Landbrugsministeriet.
Kulstoffet i en balle halm kun bruges én gang – enten til at blande i gylle med henblik på methanproduktion eller til pyrolyse. Dermed er teknologiernes potentiale begrænset af adgangen til for eksempel halm. Her er det en nyslået mark ved Lundø.
Klima
25. august 2021

Ny beregning: Danmarks CO2-budget er opbrugt om højst 15 år

Selv hvis vi når de fastsatte klimamål, vil Danmark have opbrugt hele sit samlede CO2-budget i 2036. Overholdes målene ikke, er budgettet allerede brugt op i 2031. Det viser beregninger fra Greenpeace, som er lavet på baggrund af tal for det globale CO2-budget i den seneste rapport fra FN’s klimapanel, IPCC
Hvis Danmark skal yde sin ligelige andel til at sikre Parisaftalens mål om 1,5 grader, har vi opbrugt al den CO2, vi må udlede om højst 15 år, viser beregninger fra Greenpeace.
Infrastrukturplan
2. juli 2021

Eksperter: Misvisende at kalde transportplan ’klimaneutral’

Regeringen kalder sin nye infrastrukturplan klimaneutral, men ifølge eksperter giver det åbenlyst ikke mening. De kritiserer blandt andet, at CO2-udslippet fra selve anlægsfasen ikke er medregnet i opgørelsen. Transportministeren afviser kritikken
Flot så det ud, da infrastrukturplanen mandag blev præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriets gård. Også lidt for flot, mener eksperter.
Klima
29. juni 2021

Infrastrukturaftalen til 161 milliarder giver masser af motorveje, men ikke meget klima

Alle Folketingets partier er med i infrastrukturaftalen, som blev præsenteret mandag. Enhedslisten, SF og Alternativet sidder dog over på enkelte dele af aftalen, mens eksperter er kritiske over for aftalens klimaregnskab og efterlyser flere oplysninger om CO2-udledningen
Infrastrukturaftalen rummer over 25 motorvejs- og vejanlægsprojekter, som hver især bedømmes at give en ekstra klimabelastning. Effekterne af de enkelte vejstrækninger kan dog ikke umiddelbart lægges sammen, da projekterne vil påvirke hinanden, hvad trafikmængde og CO2-belastning angår, oplyser Transportministeriet i et notat, som Information er kommet i besiddelse af.

Sider