Person

Peter Taksøe-Jensen

Grønland skal på skolernes pensum

Man kan håbe, at den nye interesse for Grønland i dansk udenrigspolitik vil smitte af på den danske befolkning. For i dag blomstrer uvidenheden og ligegyldigheden. Selv ikke i folkeskolen synes man, det er vigtigt at lære om Grønland

Danske interesser i Afrika

Imellem kommercielle hensyn og katastrofeindsats har Taksøe groft sagt ingen forslag til dansk politik, bortset fra reduktion af den traditionelle udviklingspolitik. Det sidste er uafvendelig, givet fraværet af interessesammenfald med mange afrikanske regeringer. Men at tro, at Danmarks interesser dermed sikres, er naivt, kort- og snæversigtet.

Vi har en verden, der skaber frygt

»I dag bliver der begået et stort stykke propaganda i Øst og Vest – det gælder også Taksøe-Jensens rapport – der fortæller os, at vi skal være bange for invasionskrig og terrorvirksomhed. Så kan man få den danske befolkning til at tro på hvad som helst«

Hvis interesser tjener den nye udenrigspolitik?

Danmarks nye udenrigspolitiske rapport taler mere end 400 gange ialt om vores »interesser«. Hvem dette »vi«, som rapporten henviser til, står der derimod ikke så meget om

Taksøe: ’Vi er det 12.-største land i verden’

Danmark og Grønland udgør en arktisk stormagt, og det forpligter, siger udenrigsgranskeren

Politikere vil beskytte Danmark bedre mod spionage

Blandt Folketingets partier tegner der sig bred politisk opbakning til at sikre myndighedernes højt klassificerede kommunikation med en dansk løsning. Men ingen kender reelt omfanget af opgaven, prisen eller den rigtige løsning

Danske myndigheder er sårbare over for spionage

Ambassader, Udenrigsministeriet og andre dele af centraladministrationen udsætter sig for spionage, fordi der mangler en dansk krypteringsløsning, lyder det fra ambassadør Peter Taksøe-Jensen

Fire reaktioner på udredningen

Efter at have fremlagt sin rapport i Udenrigsministeriet var udrederen, Peter Taksøe-Jensen, sat i stævne i Festsalen på Københavns Universitet. Fire forskere, der har været medlemmer af følgegruppen, som har hjulpet til i diskussionerne omkring udarbejdelsen af Taksøes rapport, kommenterede på det færdige arbejde

I Danmarks snævre interesse?

Skal Danmark virkelig kun gøre en indsats i for eksempel udviklingslande, hvis det kommer os selv til gode? Hvad skete der med altruismen og selvforståelsen af Danmark som et land, der kæmper for det, vi tror på?

Udenrigspolitik er mere end egeninteresser

Man kan ikke sige, at vi på den ene side skal være stærke i Arktis og sideløbende arbejde for globale løsninger. For globale løsninger er forudsætningen for alt andet. Også i Arktis. Også når vi skal sælge vindmøller og insulin

Sider

Mest læste

  1. På trods af gode danske resultater anbefaler udenrigsgransker Peter Taksøe-Jensen at trække den danske indsats i Palæstina. ’Kynisk og kortsigtet,’ lyder kritikken
  2. Danmark og Grønland udgør en arktisk stormagt, og det forpligter, siger udenrigsgranskeren
  3. Danmarks mangeårige udviklingsarbejde må ikke sættes over styr på grund af pludselige skift i den politiske dagsorden, lyder det, op til at Taksøe-udvalget i dag fremlægger de samlede tanker for Danmarks fremtidige udenrigspolitiske indsats
  4. »I dag bliver der begået et stort stykke propaganda i Øst og Vest – det gælder også Taksøe-Jensens rapport – der fortæller os, at vi skal være bange for invasionskrig og terrorvirksomhed. Så kan man få den danske befolkning til at tro på hvad som helst«