Person

Peter Tudvad

Sex som handelsvare

Der er simpelthen ikke grænser for, hvilke udmeldinger, der dukker op i debatten, når prostitution skal forklares og måske direkte eller indirekte forsvares

Pornoen tilbage i de skumle sidegader

Er porno den gode fortælling, der bidrager til vores civilisatoriske projekt? Eller er det snarere den gode fortælling omsat til en meget dårlig B-film? Har pornoen 'taget trykket' eller skabt et nyt? Og er det i virkeligheden mere ridderlighed end liderlighed denne verden tørster efter?

Solidaritet og selvstændighed

Man er ikke arbejdsløs, når man skriver bøger - også selv om man ingen penge får og i øvrigt er til rådighed for arbejds-markedet. Er det a-kassens definition af solidaritet?

Er jeg en god kammerat?

Kan det være rigtigt at ni-åriges hoveder skal brydes med selvransagelse over, hvorvidt de er gode mennesker

Tag 10 og betal for en

Vi har et ansvar, når vi handler - også når vi handler varer fra de lande, vi har outsourcet vores produktion til

Så rige, at vi ikke har råd til børn

De fleste vil gerne have børn. Og mange gerne flere børn end de får. Blot ikke på de vilkår, som velfærdssamfundet har udstukket for børne-familier i dag: Et højt skattetryk, fuldtids-arbejde til begge forældre og offentlig pasning af børnene

Tilbage til 70'erne

Hanne Reintoft har ret. De havde det lidt sjovere, dengang de troede på noget større og var fulde af fremtidshåb og følelse af fællesskab

Når døden kan redde liv

Vi gør vores nærmeste en stor tjeneste ved i god tid at have taget stilling til blandt andet organdonation

Avislæsningens etik

Man kunne forestille sig, at gratis- og omnibus-avisernes selvmorderiske tærsken løs blandt læserne vil ende med at fostre en renæssance for de politiske holdningsaviser

Derfor skrev jeg ikke under

Jacob Holdt skrev ikke under på politianmeldelsen mod Dansk Folkeparti for racisme. I dette åbne brev til sin gode ven, partiets MF'er Søren Espersen, forklarer han, hvorfor han i stedet mener, at Red Barnet og Integrations-ministeriet bør anmelde DF for racisme, og hvorfor DF kan lære af USA

Sider

Mest læste

  1. De var hovedpersoner i en af nyere tids mest indædte og langstrakte litterære fejder – om de videnskabelige principper bag biografien ’SAK’. I otte år har Joakim Garff og Peter Tudvad ikke talt sammen. Men i denne uge mødtes de to passionerede Kierkegaard-forskere for at lægge fortiden bag sig og – i anledning af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdagsfejring – at forsones i deres fælles passion for den afdøde filosof
  2. Krarup læser historien, som tidehvervspræster læser Bibelen
  3. Sprænglærd knaldroman af alt for ordrig Peter Tudvad
  4. Et møde med Bachs Johannespassion i Lübecks domkirke lærte forfatteren og filosoffen Peter Tudvad, at kunst ikke kun er en æstetisk oplevelse, der vedkommer den enkelte. Det kan også være en social begivenhed, der styrker fællesskabet
  5. Og der er noget råddent i det danske videnskabelige miljø, mener The Philosophers' Magazine
  6. Peter Tudvad har skrevet en fængende og foruroligende bog om en ung, dansk piges skæbne som sygeplejerske i Tysk Røde Kors under Anden Verdenskrig
  7. Peter Tudvads roman om Søren Kierkegaard er en suveræn bedrift. Der skal en enorm og mangesidet viden til at skabe et værk som ’Forbandelsen’, men Tudvad har forudsætningerne og skriver helt ubesværet
  8. Tyskland er af mange udråbt som den nye moralske fanebærer for Vesten, men hvordan vil terrorangrebet i Berlin påvirke landets nye skrøbelige position som moralsk kompas for den vestlige verden?