Person

Peter Tudvad

Menneskelivets ukrænkelighed

Det frie, selvberoende individ lyder så rigtigt og som målet for ethvert ordentligt samfund. Men der ligger en dæmonisk nådesløshed i den frihed

Sex som handelsvare

Der er simpelthen ikke grænser for, hvilke udmeldinger, der dukker op i debatten, når prostitution skal forklares og måske direkte eller indirekte forsvares

Pornoen tilbage i de skumle sidegader

Er porno den gode fortælling, der bidrager til vores civilisatoriske projekt? Eller er det snarere den gode fortælling omsat til en meget dårlig B-film? Har pornoen 'taget trykket' eller skabt et nyt? Og er det i virkeligheden mere ridderlighed end liderlighed denne verden tørster efter?

Solidaritet og selvstændighed

Man er ikke arbejdsløs, når man skriver bøger - også selv om man ingen penge får og i øvrigt er til rådighed for arbejds-markedet. Er det a-kassens definition af solidaritet?

Er jeg en god kammerat?

Kan det være rigtigt at ni-åriges hoveder skal brydes med selvransagelse over, hvorvidt de er gode mennesker

Tag 10 og betal for en

Vi har et ansvar, når vi handler - også når vi handler varer fra de lande, vi har outsourcet vores produktion til

Så rige, at vi ikke har råd til børn

De fleste vil gerne have børn. Og mange gerne flere børn end de får. Blot ikke på de vilkår, som velfærdssamfundet har udstukket for børne-familier i dag: Et højt skattetryk, fuldtids-arbejde til begge forældre og offentlig pasning af børnene

Tilbage til 70'erne

Hanne Reintoft har ret. De havde det lidt sjovere, dengang de troede på noget større og var fulde af fremtidshåb og følelse af fællesskab

Når døden kan redde liv

Vi gør vores nærmeste en stor tjeneste ved i god tid at have taget stilling til blandt andet organdonation

Avislæsningens etik

Man kunne forestille sig, at gratis- og omnibus-avisernes selvmorderiske tærsken løs blandt læserne vil ende med at fostre en renæssance for de politiske holdningsaviser

Sider

Mest læste

  1. Krarup læser historien, som tidehvervspræster læser Bibelen
  2. De var hovedpersoner i en af nyere tids mest indædte og langstrakte litterære fejder – om de videnskabelige principper bag biografien ’SAK’. I otte år har Joakim Garff og Peter Tudvad ikke talt sammen. Men i denne uge mødtes de to passionerede Kierkegaard-forskere for at lægge fortiden bag sig og – i anledning af Søren Kierkegaards 200-års fødselsdagsfejring – at forsones i deres fælles passion for den afdøde filosof
  3. Peter Tudvad har skrevet en fængende og foruroligende bog om en ung, dansk piges skæbne som sygeplejerske i Tysk Røde Kors under Anden Verdenskrig
  4. Stjernfelt gør ret i at ruske op i den næsegruse beundring for Luther og danske teologers vilkårlige skelnen mellem den teologiske og historiske Luther, mener filosof Peter Tudvad. Men han er til gengæld blind for Luthers betydning for den sjælelige frigørelse
  5. Man kommer den sproglige forståelse af en grundsten i Bibelen, nemlig Salmernes Bog, nærmere ved at læse den nye oversættelse. Det handler ikke kun om sorg og smerte, men også om jubel og glæde
  6. Et møde med Bachs Johannespassion i Lübecks domkirke lærte forfatteren og filosoffen Peter Tudvad, at kunst ikke kun er en æstetisk oplevelse, der vedkommer den enkelte. Det kan også være en social begivenhed, der styrker fællesskabet
  7. »Den folkekirkelige hyldest til kirkestormeren Kierkegaard er latterlig, men i øvrigt synes jeg godt om, at man præsenterer ham i folkeligt regi, så andre end næsegruse beundrere og jublende teologer får lejlighed til at lære ham at kende.«
  8. Ville udslette Israel Stor tak til Juliette Charleman for hendes indlæg den 29. december om Jørgen Flindt Petersens og Informations holdning til konflikten i Mellemøsten. Jeg vil tilføje: I 1948 kunne der være blevet to stater, Israel og Palæstina...