Person

Peter Zinkernagel

Tale til Naomi

Reklamedirektør Frederik Preisler har dette råd til Naomi Klein og alverdens aktivister: Koncentrer Jer om at bekæmpe magt-koncentrationer

Peter Zinkernagels geniale vås

Landets førende filosof, 80-årige Peter Zinkernagel, udkommer nu med sin tredje bog – den er på 18 sider

LÆSERDEBAT

Gå efter bolden, Gad! 17. DEC. – Svar til Kirsten Gad (den 16. december) angående kønsforskelle: Gå efter bolden, ikke efter manden! Du skriver om min sociale position (hvem jeg er, så at sige) – dels positivt om min kapacitet, dvs...

LÆSERDEBAT

En person er en person 8. MAJ - I sit svar til mig, (jeg går ud fra, at Tage Jensen er identisk med undertegnede), nævner Kasper Nefer Olsen eksempler på fænomenologer, der problematiserer subjektbegrebet...

LÆSERDEBAT

Ydmyghed udbedes 15. APR. - Debatsiderne bugner i disse dage af danskernes modstridende meninger om konflikten mellem serbere og kosovoalbanere. Alle synes dog enige om en ting: Vi bør gøre noget...

LÆSERDEBAT

Anmelderluner 13. APR. - Charlotte Christensens anmeldelse 12. april af de tre balletter 10. april på Det kongelige Teater bærer i så stor grad præg af hendes antipati mod Maina Gielgud, at det nærmere bliver en anmeldelse af denne hendes antipati end af balletterne...

At blive interviewet

Temaet i 'Passioner' er 'at blive interviewet' - og det kommer der en tankevækkende bog ud af NY BOG Det afsluttende interview i Peter Øvig Knudsens Passioner, der er et udvalg af en række såkaldte 'stafetsamtaler', som har været bragt i Weekendavisen, er såmænd med ham selv...

Isvaflerne og meget andet findes

Virkeligheden findes - ellers kunne vi jo ikke tale om hverken Rådhuspladsen eller lysten til en isvaffel. Den danske filosof Peter Zinkernagel forsvarer den konkrete virkelighed og det sprog, vi alle kan TRO & FILOSOFI Kan dagligsproget erstattes med et andet sprog? Er det muligt at konstruere et mere 'rigtigt' sprog? - I begyndelsen af vort århundrede var en del filosoffer optaget af tanken om at konstruere et rent, logisk sprog, der, i formentlig modsætning til dagligsproget, skulle afspejle sande, logisk ubetvivlelige kendsgerninger...

LÆSERDEBAT

Folkeafstemningen og Pinsepakken 11. JUNI - Forud for folkeafstemningen bedyrede statsministeren, at EU ingen indflydelse ville få på danske pensioner. Imens færdiggjorde regeringen sine spareforslag, som blev præsenteret som Pinsepakken...

LÆSERDEBAT

Magt 9. MAJ - Næppe nogen kan benægte at krige og økologiske katastrofer er en uundgåelig følge af magtkoncentrationers vækst og sammenstød. Næppe nogen kan mene at magtkoncentrationer ikke bør formindskes...

Sider