Person

Peter Zinkernagel

Kronik
17. oktober 2001

Tale til Naomi

Reklamedirektør Frederik Preisler har dette råd til Naomi Klein og alverdens aktivister: Koncentrer Jer om at bekæmpe magt-koncentrationer
16. oktober 2001

Peter Zinkernagels geniale vås

Landets førende filosof, 80-årige Peter Zinkernagel, udkommer nu med sin tredje bog – den er på 18 sider
19. december 2000

LÆSERDEBAT

Gå efter bolden, Gad! 17. DEC. – Svar til Kirsten Gad (den 16. december) angående kønsforskelle: Gå efter bolden, ikke efter manden! Du skriver om min sociale position (hvem jeg er, så at sige) – dels positivt om min kapacitet, dvs...
13. maj 2000

LÆSERDEBAT

En person er en person 8. MAJ - I sit svar til mig, (jeg går ud fra, at Tage Jensen er identisk med undertegnede), nævner Kasper Nefer Olsen eksempler på fænomenologer, der problematiserer subjektbegrebet...
22. april 1999

LÆSERDEBAT

Ydmyghed udbedes 15. APR. - Debatsiderne bugner i disse dage af danskernes modstridende meninger om konflikten mellem serbere og kosovoalbanere. Alle synes dog enige om en ting: Vi bør gøre noget...
15. april 1999

LÆSERDEBAT

Anmelderluner 13. APR. - Charlotte Christensens anmeldelse 12. april af de tre balletter 10. april på Det kongelige Teater bærer i så stor grad præg af hendes antipati mod Maina Gielgud, at det nærmere bliver en anmeldelse af denne hendes antipati end af balletterne...
9. december 1998

At blive interviewet

Temaet i 'Passioner' er 'at blive interviewet' - og det kommer der en tankevækkende bog ud af NY BOG Det afsluttende interview i Peter Øvig Knudsens Passioner, der er et udvalg af en række såkaldte 'stafetsamtaler', som har været bragt i Weekendavisen, er såmænd med ham selv...
Kronik
2. december 1998

Isvaflerne og meget andet findes

Virkeligheden findes - ellers kunne vi jo ikke tale om hverken Rådhuspladsen eller lysten til en isvaffel. Den danske filosof Peter Zinkernagel forsvarer den konkrete virkelighed og det sprog, vi alle kan TRO & FILOSOFI Kan dagligsproget erstattes med et andet sprog? Er det muligt at konstruere et mere 'rigtigt' sprog? - I begyndelsen af vort århundrede var en del filosoffer optaget af tanken om at konstruere et rent, logisk sprog, der, i formentlig modsætning til dagligsproget, skulle afspejle sande, logisk ubetvivlelige kendsgerninger...
17. juni 1998

LÆSERDEBAT

Folkeafstemningen og Pinsepakken 11. JUNI - Forud for folkeafstemningen bedyrede statsministeren, at EU ingen indflydelse ville få på danske pensioner. Imens færdiggjorde regeringen sine spareforslag, som blev præsenteret som Pinsepakken...
13. maj 1998

LÆSERDEBAT

Magt 9. MAJ - Næppe nogen kan benægte at krige og økologiske katastrofer er en uundgåelig følge af magtkoncentrationers vækst og sammenstød. Næppe nogen kan mene at magtkoncentrationer ikke bør formindskes...

Sider