Person

Poul Holm

Institutledere går fra RUC

Landets højestlønnede institutleder Hans Peter Jensen fra Roskilde Universitetscenters (RUC) Institut for Natur og Systemer (NSM), har sagt op, skriver magasinet Forskerforum

Humaniora skal redde miljø og bekæmpe terror

De humanistiske fag skal på banen, når der skal findes svar på miljøspørgsmål og religiøse stridigheder. En ny rapport giver bud på den humanistiske forsknings fremtid

Vækst i humaniora

Der er grøde i dansk humanistisk forskning. Med kniven for struben har humanisterne de sidste måneder produceret et væld af rapporter, der forsøger at indkredse den humanistiske forsknings nytteværdi i en tid, hvor regeringen satser benhårdt på højteknologi og naturvidenskab...

Det går ikke uden

Humanister bekymrer sig om dannelse, sprog, kommunikation og kultur, men ikke om naturvidenskab, som jo ellers spiller en helt afgørende rolle for den måde, vi lever på i verden. Derfor: Fremtidens humanister vælger naturvidenskab

RUC retter sig ind efter regeringen

Hele RUC's struktur skal laves om, så man kan få en større del af regeringens forsknings-midler. Men det bliver på bekostning af både grundforskningen og uddannelserne, mener kritikere

Rektorer: Fin pakke, men pengene mangler

Der var ingen overraskelser gemt til universiteterne i regeringens globaliseringsudspil. Universitetsrektorerne er positive, men vil gerne se pengene. Dem sidder Dansk Folkeparti imidlertid på

RUC-forskere sover i timen

Ny rektor på Roskilde Universitets Center skælder sine ansatte ud. I skal indberette jeres forskning - ellers får det politiske konsekvenser, advarer han i intern mail

Brugerbetaling skræmmer udenlandske studerende væk

Søgningen til de engelsksprogede universitetsuddannelser i Danmark falder drastisk, viser nye tal. Brugerbetaling og dårlig service skræmmer de udenlandske studerende væk, mener rektorer

Bred kritik af RUC-rektor

Kritikken af RUC-rektor Poul Holms forslag til en ny universitetsstruktur kommer fra alle sider. Også bestyrelsesmedlemmer. Selv synes han, at det går fremragende

Sander: Hver region får et universitet

Videnskabsministeren vil med fusioner sikre et universitet til hver region. Men den strategi tilgodeser ikke forskningen, mener flere universitetsledere

Sider

Mest læste

  1. Fem ud af seks østjyske domstole overholder ikke en ny bekendtgørelse om at udarbejde retslister Byretterne i Århus, Randers, Grenå, Hobro og Viborg overholder ikke en ny bekendtgørelse fra oktober sidste år om at udarbejde retslister for samtlige retsmøder i straffesager...
  2. Det nye og uafhængige universitetsblad for Roskilde Universitetscenter er nu blevet et realitet. Bladet hedder Hippocampus og er opstået som en reaktion på, at det officielle universitetsblad, RUCnyt, aldrig skrev kritiske historier og tilmed forsøgte at censurere to debatindlæg, der var kritiske over for RUC's rektor, Poul Holm...
  3. Ny rapport om sociologiuddannelserne konkluderer, at RUC og AAU bør halvere deres basisuddannelser. Det vil skabe mere sammenhæng på studiet og en klarere faglig identitet. Vrøvl, mener rektorerne
  4. RUC har været et plaget universitet, plaget af politikere og eksterne rektorer i 1970'erne og begyndelsen af 1980'erne og nu af en ambitiøs, ikke-valgt ledelse, som med himmelstormende planer vil lave universitetet om til et lære- og forskningssted under permanent revolution...
  5. Debat fra dagens avis