Person

Poul Holm

Internationale studerende fravælger Danmark

Årets ansøgertal til universiteterne viser fald i optag på Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School. De udenlandske studerende bliver væk pga. brugerbetaling, lyder forklaringen

Er der en fremtid for forskningen på RUC?

Hvis det ikke lykkes rektor Poul Holm at reformere Roskilde Universitetscenter og styrke forskningsindsatsen, kan RUC meget vel ende som et bacheloruniversitet, hvor der ikke længere forskes

Danmark bagud i kampen om udenlandske hjerner

Det vil kræve en massiv rekrutteringsindsats, hvis Danmark skal tiltrække de bedste udenlandske studerende uden for EU til de nye betalingsuddannelser. Men markedsføringen af de danske universiteter i udlandet halter bagefter de andre europæiske lande på det internationale uddannelsesmarked

'Man stiller sig ikke op og modsiger en minister'

En januardag skal videnskabsminister Helge Sander offentliggøre sit Dreamteam 2006, en samling af 24 talentfulde forskere ved en konference på Christiansborg. Ritzaus journalist er på plads, fordi ministeren i dagbladet Børsen samme dag har et indlæg om nødvendigheden af mere samarbejde mellem universiteterne...

Flere amerikanske studerende betaler for studier i Danmark

Hvis danske universiteter vil tiltrække flere betalende studerende, er det ikke nok, at de leverer en standardvare, lyder det fra Denmark's International Study Program (DIS), der melder om stadig flere studerende fra USA

RUC-direktør forlader sin stilling

Efter kun et år som del af Roskilde Universitetscenters nye ledelse har den omstridte direktør Lars Kirdan forladt sin stilling. Der har ikke været belastende sager, siger bestyrelsesformanden

RUC-avis afviser kritiske debatindlæg

En RUC-studerende sendte to kritiske debatindlæg til RUCnyt. Det ene blev afvist, og det andet blev han kaldt til samtale med rektor om

Nyt blad på RUC

RUC-studerende er så trætte af RUCnyts censureringer og ukritiske solstråle-historier, at de nu laver deres eget uafhængige blad, hvor alle kan komme til orde

Er skaden sket?

Som det fremgik af Information i går, giver den ny universitetslov i de forkerte hænder mulighed for at kvæle alt det, som universiteter også skal være: en kritisk modkultur til et samfund. Meget tyder på, at det er det, der sker på henholdsvis RUC og DTU og, indtil videre i mindre målestok, på de øvrige universiteter. Professionaliseringen af ledelsesstrukturer med eksterne bestyrelser, der ansætter rektorer, der har bemyndigelse til at ansætte både institutledere og forskere, har forstærket en udvikling, hvor folk dukker sig og passer egne interesser. Institutlederes indflydelse på forskningen truer for alvor forskningsfriheden, samtidig med at debatkulturen på de institutioner, som burde være samfundets bannerførere i den fri debat, er præget af frygt og censur. På RUC eksemplificeret ved, at rektor Poul Holm i praksis er ansvarshavende redaktør for universitets avis og bestemmer, hvad der egner sig til trykning.

Aviskrig på RUC

Det nye og uafhængige universitetsblad for Roskilde Universitetscenter er nu blevet et realitet. Bladet hedder Hippocampus og er opstået som en reaktion på, at det officielle universitetsblad, RUCnyt, aldrig skrev kritiske historier og tilmed forsøgte at censurere to debatindlæg, der var kritiske over for RUC's rektor, Poul Holm...

Sider