Person

Poul Jørgensen

Tvindsvindel er topstyret

Vestre Landsret har idømt den tidligere Tvind-talsmand Poul Jørgensen ubetinget fængsel i to år og seks måneder. Poul Jørgensen er ikke alene om Tvind-forbrydelser, fastslår landsretten. Og det bestyrker anklagemyndighedens sag mod bl.a. Amdi Petersen

Ny strategi i Tvind-sag

Mogens Amdi Petersen styrer Tvind, fastholder anklagemyndigheden i Tvind-sagen, selv om byretten skød påstanden ned for to år siden

'Jeg havde rygrad som kogt spaghetti'

Til trods for at Søren Gade er forsvarsminister for et land i krig, har han skabt sig et billede som en flink fyr. Gade fortæller om at være mand, far og troende - og om sin ungdoms deroute

Imperiet slår igen

Magt og undertrykkelse har været midlet til at nå de humanitære mål, som Tvind har rejst verden rundt med. Som det gør sig gældende med andre sekter, totalitære og revolutionære bevægelser, kan man spørge sig selv, hvad det er for psykologiske mekanismer og tomrum, der gør, at mennesker opgiver deres personlige frihed for at følge en demagogisk leder, der kan overbevise om, at målet helliger midlet. Men det er ikke kriminelt og kan ikke føre til domsfældelse

Global Charity Guru Inc.

Med frifindelsen af Tvind-toppen kan bevægelsen fortsætte sine verdensomspændende forretninger. Langt de fleste ligger trygt i udenlandsk ly for den danske mediestorm

Kispus om ankesag

Politiet risikerer at komme ud på en lang og livlig fantomjagt, førend anklagemyndigheden får sat en dato for ankesagen i landsretten mod Mogens Amdi Petersen og hans fem medtiltalte Tvind-folk...

Måske kun ankesag mod talsmand

Endnu har anklagemyndigheden kun kunnet træffe Poul Jørgensen for at forkynde anken i august ved byretten i Ringkøbing, sådan som retsplejeloven kræver, for at landretssagen kan blive til noget...

Krav om lange fængselsstraffe til Tvind-folk

Anklagemyndigheden i Tvindsagen krævede i går fængselsstraffe på mellem mindst fem år og mindst to år til de otte, der er tiltalt for bedrageri og skattesvindel. Tvind-stifter Mogens Amdi Petersen og hans gamle højrehånd Poul Jørgensen vil anklageren begge have idømt "ikke under" fem års fængsel...

Amdi skælder Poul Jørgensen ud

Poul Jørgensen, tidligere Tvindtalsmand, fik både verbale smæk og ros, da Mogens Amdi Petersen i går blev afhørt i retssagen om millionsvindel med en fond med adresse i Tvind. "Poul skrabede som kun en hofmand kan gøre det," sagde Mogens Amdi Petersen om en undskyldning, som Poul Jørgensen havde givet for langsomt arbejde i en sag...

Tvivl om tidligere Tvind-skolers uafhængighed

Ransagningen af Tvinds hovedkvarterer i 2001 forbinder Tvind med statsstøttede skoler, der ellers har fået støtte betinget af et brud med skolesamvirket

Sider

Mest læste

  1. Til trods for at Søren Gade er forsvarsminister for et land i krig, har han skabt sig et billede som en flink fyr. Gade fortæller om at være mand, far og troende - og om sin ungdoms deroute