Person

Ralf Hemmingsen

Store stygge universiteter

LANDETS TRE STØRSTE universiteter målt på økonomi er gået sammen om at foreslå, at universiteternes midler fremover skal fordeles efter en model, hvor evnen til at forske vejer tungt - og evnen til at undervise samtidig nedprioriteres

Uenighed om fordeling af midler

De danske universiteter er rygende uenige om, hvordan forskningsmidlerne fremover skal fordeles, og har delt sig i to lejre. De store universiteter har traditionelt fået forholdsvis flere penge – og vil ikke miste deres særstatus

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

KU-ansatte: Ledelsen lider af magtarrogance

Tillidsfolkene for de ansatte på Københavns Universitet udvandrede i går i protest fra et møde med ledelsen. Årsagen er, at ledelsen gentagne gange har undladt at informere om større ændringer og lytte til medarbejdernes holdninger

Klimastrategi rammer kun kritisk avis

Det er kun Universitetsavisen, der ’af hensyn til miljøet’ skal forvandles til en internetavis. Københavns Universitets øvrige aviser og reklamekataloger vil fortsat udkomme på tryk. Den inkonsekvente linje styrker mistanken om, at lukningen skyldes noget andet end miljøet, mener studerende og ansatte

Ingen hjælp fra bestyrelsen

Universitetsavisen

Nyt håb for Universitetsavisen

Bestyrelsen på Københavns Universitet behandler i morgen sagen om lukningen af den trykte udgave af Universitetsavisen. Både medarbejdere og studerende håber på, at bestyrelsen vil bakke op om Universitetsavisen

Københavns Universitet har eksklusivaftale med Studenterrådet

På Københavns Universitet får kun Studenterrådet økonomisk støtte - og rektor holder faste møder med rådet. Mystisk og fordækt, mener organisationerne Frit Forum og Grøn Agenda. Rektor mener, at samarbejdet fungerer fremragende

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Nyhed om avisdød er stærkt overdrevet

Med Universitetsavisens lukning er der ikke tale om censur. En internetbaseret universitetsavis sparer penge og er vejen frem for et bæredygtigt universitet

Sider

Mest læste

  1. Københavns Universitet er ved at opbygge et ry for at fyre selv højt estimerede forskere, mener flere professorer på universitetet. Det kan skræmme internationale forskningskapaciteter væk, men risikerer også at gå ud over forsknings- og ytringsfriheden
  2. Rektoren på Aalborg Universitet vil inddele forskere efter, hvor meget de bestiller. Sådan en opdeling i A-, B- og C-hold er ufrugtbar, mener rektor på Københavns Universitet