Person

Ralf Hemmingsen

Villesens vilje

Informations journalist Villesen har et stående tilbud om, at studie-administrationen fortsat gerne uddyber alle aspekter af juristernes afgørelse

Ikke et ord om Mille Buch-Andersen

Københavns Universitet har udviklet sig fra at være en åben og selvkritisk institution til at være en lukket og topstyret. Sagen om et speciale om DR's Symfoniorkester er et godt eksempel på stedets nye kommunikationsstrategi

Tilbagetrækning af speciale var ulovlig

KU's rektor har givet Mille Buch-Andersen medhold i, at det var ulovligt, da hendes institutleder tilbød hende at trække det DR-kritiske speciale tilbage

Sociologistuderende kritiserer KU-ledelsen i specialesag

De sociologistuderendes fagråd på KU kommer med skarp kritik af institutleder Carsten Strøby og dekan Troels Østergaard i sagen om Mille Buch-Andersens censurerede speciale

Fra Kyoto til København

'FN's klimapanel har slået fast, at klimaforandringerne er delvist menneskeskabte. Efterhånden er selv de koldeste skeptikere begyndt at smelte' - rektor Ralf Hemmingsens tale holdt ved Københavns Universitets årsfest. Information bringer et uddrag

Ulovligt at trække speciale tilbage

Det var juridisk uholdbart, da Københavns Universitet – efter pres fra DR – bad Mille Buch-Andersen om at trække sit speciale tilbage. Når et speciale er afleveret, skal det bedømmes, lyder det

Københavns Universitets verdenssatsning

Der er grøn revolution på KU - kan det være et nyt studenteroprør? I så fald overgår det i omfang langt det forrige i 1968

Studerende er gratis arbejdskraft

68 procent af de studerende, der tager i praktik, må levere gratis arbejdskraft for at få de erfaringer, der skal til for at kvalificere dem til arbejdslivet efter studierne. Men er det nødvendigt for veluddannede kandidatstuderende at sælge sig selv gratis?

Universiteter og erhvervsliv går i et

Med ledelses- og markedsføringsformer hentet fra erhvervslivet bryder CBS og IT-Universitetet med traditionerne. KU frygter den voksende kommercialisering

Linda Nielsen fravalgt som ny KU-rektor

Fire år på posten som Danmarks første kvindelige rektor på Københavns Universitet fik Linda Nielsen. En enig bestyrelse har valgt professor, dr. med Ralf Hemmingsen, som rektor. Han skal styrke de indre linjer

Sider

Mest læste

  1. Rektoren på Aalborg Universitet vil inddele forskere efter, hvor meget de bestiller. Sådan en opdeling i A-, B- og C-hold er ufrugtbar, mener rektor på Københavns Universitet
  2. Rektor på Københavns Universitet vil af hensyn til miljøet afskaffe Universitetsavisen i sin trykte form. Kritikere mener, at det er en økonomisk besparelse og en kærkommen lejlighed for ledelsen til at slippe af med et kritisk organ