Person

Rasmus Willig

Kritik af samtidens musikalitet

Når medarbejdere ikke kan erkende, hvad der kan give anerkendelse, mister de ikke kun fornemmelsen af, hvad der er gode og dårlige præstationer, de mister også fornemmelsen af, hvad der er rimelige og urimelige arbejdsbetingelser

Et samfund hævet over al kritik

Demokrati er afhængig af kritik, men den store kritik synes forsvundet fra det danske demokrati. Kritikken er blevet overfladisk, og den har stillet sig i magthavernes tjeneste. Sådan lyder konklusionerne på en ny ph.d.-afhandling

Efter kritikken kommer spindoktorerne

Danmark har ondt i samfundskritikken. Fra at være en øjenåbner over for urimeligheder i vores måde at indrette os på, er kritik reduceret til et redskab for fastholdelse af magt og tænkemåder...

Kritikken skal nøjes med at være pauseklov

Hvad sker der for et samfund, hvis samfundskritikken ligger på sit dødsleje? Kultursociologen, historikeren og medieanalytikeren er enige om, at det ser sort ud. Næppe siden Weimar-republikken har nogen talt så meget forbi hinanden, som danskerne gør i dag...

Fødevareresistens

Resistensen over for argumenter er voksende. Det viste senest Rasmus Willig, formand for Dansk Sociologforening, der i fredags forsvarede sin ph.d.-afhandling om kritikkens systematiske afsporing...

At vende en robåd - eller en supertanker

Vi befinder os i en vadestedssituation hvor den politiske konsensus og den grundlæggende lighedsforestilling hæmmer mulighederne for samfundskritikken. Klynk, siger højreorienterede aktører...

Mesterværk mod magtrealismen

Den tyske socialfilosof Axel Honneths 'Kamp om anerkendelse' er et ambitiøst og udfordrende forsøg på at gentænke frigørelse og social kamp som politiske formuleringer af krænkelser

Efter 10-15 års racisme mod det muslimske mindretal er vi nu begyndt at forstå

Vi har en tendens til at forveksle en hård og skinger debattone med reel samfundskritik, mener formanden for Dansk Sociologforening, Rasmus Willig. Han håber, at Muhammed-krisen kan føre til en nødvendig diskussion om, hvordan vi skal håndtere et stadig mere multikulturelt samfund

Annan og Fogh går hver sin vej

Statsministerens tolkning af ytringsfriheden risikerer at bidrage til en civilisationskamp, advarer internationale konfliktforskere, der er forundrede over Foghs øretæver til medier, erhvervsliv og forfattere. Udtalelserne står i klar modsætning til FN's linje

Sociologi som symbolsk kampsport

Bourdieu og Honneth: To store samfundstænkere i to forskellige traditioner bringes til brillant samtale i tidsskrift for Dansk Sociologi

Sider

Mest læste

  1. Samfundskritik - er det også en opgave for sociologien? Sociologerne Henrik Dahl og Rasmus Willig skændes om svaret
  2. Forskere oplever i dag at blive udsat for censur og forsøg på at påvirke eller forhindre offentliggørelse af forskningsresultater. Det er derfor nødvendigt at ændre rammerne for forskning, så forskerne igen får friere vilkår, større tryghed i ansættelsen og større indflydelse på prioritering af forskningsopgaver og ressourcer, skriver Rasmus Willig og Heine Andersen, henholdsvis lektor ved Institut for Samfundsvidenskab, RUC, og professor emeritus i sociologi, Københavns Universitet, i denne kronik
  3. Den danske sociolog Rasmus Willig har i årevis beskæftiget sig med de tyske sociologer Axel Honneth og Hartmut Rosa og har bl.a. skrevet forord til den danske udgave af Rosas ’Acceleration og fremmedgørelse’. Hvordan ser han Hartmut Rosas nye hovedværk ’Resonans’?
  4. »Det er dit behov, ikke dit barns« er et af de modangreb, pædagoger retter mod forældre, når de ytrer sig kritisk om daginstitutioners praksis. Når kritik afvæbnes og returneres på den måde, opgiver forældrene, og problemerne efterlades uløste, skriver syv repræsentanter for Kulturkritisk Forum i denne kronik
  5. Med deres fokus på henholdsvis konkurrencestaten og velfærdsstaten fremstår de to gamle ideologier handlingslammede over for klimakrisens udfordringer. Frem for ideer funderet i det 20. århundredes fossile vækstøkonomi er der brug for en ny bæredygtig stat, skriver sociologerne Anders Blok og Rasmus Willig i denne kronik
  6. En voldsom grøn omstilling skal der til, og vi må træffe valg, der rækker ud over os selv. To klimakriseaktive sociologer, Rasmus Willig og Anders Blok, kaster sig ind i kampen og lancerer et nyt statsbegreb – den bæredygtige stat. Men meget underligt er det, at de ikke går magtanalytisk til værks
  7. Samfundskritikkens største fjende er ikke længere censur. Det er tværtimod frihed. En autoritetsløs frihed tager usynligt kvælertag på det frie ord og den frie forskning
  8. Min generations babydrømme er forbundet med angst og etisk uklarhed. For hvordan skal man forklare det voksne menneske, babyen bliver, at mor vidste, at verdenshavene ville stige, og hvilken fucked up undergangsverden, du blev født ind i, skriver litteraturanmelder Mathilde Moestrup i dette debatindlæg