Person

Richard Sennett

’Vi må lære at samarbejde med dem, der er forskellige fra os selv’

Vores impuls til at søge samarbejde med andre mennesker svækkes af den måde vores arbejdsliv bliver organiseret på i det senkapitalistiske samfund – og den gensidige multikulturelle fremmedgørelse trækker i samme retning, hævder den ansete amerikanske sociolog, Richard Sennett

Det menneskelige samvær er et svært håndværk

Den amerikanske filosof Richard Sennett brillerer i sin nye bog igen med sin slentrende stil, der forbinder hverdag og idehistorie, men han kommer ikke rigtig nogen vegne med det

Er Google vor tids Stasi?

Internetgiganten Google har erobret verden med sin blanding af idealisme og teknologisk innovation. Nu møder internetgiganten imidlertid hård kritik for sin massive indsamling af personlige oplysninger om brugerne. I Tyskland overvejer justitsministeren et indgreb

Autoritetens professionalisering

Spørgsmålet er ikke, om folkeskolen skal bygge på autoritær pædagogik eller ej, for autoritet kan slet ikke undværes i det ulige forhold mellem lærer og elev. Spørgsmålet er, hvordan autoriteten skal udøves. Svaret er professionalisering - læreren skal generobre den faglige autoritet

Vi må reformulere den liberale psykologi

Kan det moderne videnssamfund nøjes med at true sine borgere til at udvise en adfærd, der skaber fremskridt og gavner samfundet

Vi bestemmer ikke selv vores selv

Forskeren Svend Brinkmann har skrevet en bog om 'identitet' i forbrugersamfundet, som udmærker sig som et katalog over samtidens teorier om identitet og selvfortolkning

For arbejdets egen skyld

Den amerikanske sociolog Richard Sennett har indledt en ny trilogi om 'materiel kultur', der lægger ud med en rekonstruktion af håndværket som kardinaldyd

68'ernes komplekse kampe og fløje

Essay: Manglen på stabile værdier er grunden til, at vi ikke har beskrevet 68-generationen fuldt ud. Og den rambuk, som 68'erne brugte i oprøret, nemlig individet og dets frisættelse, blev også generationens akilleshæl

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Fra dræbende kedsommelighed til kvælende omskiftelighed

I sin nye bog afdækker den amerikanske sociolog Richard Sennett et alt for menneskeligt træk ved human ressource-tænkningen og kompetence-perspektivet som umenneskeligt

Sider

Mest læste

  1. Vores impuls til at søge samarbejde med andre mennesker svækkes af den måde vores arbejdsliv bliver organiseret på i det senkapitalistiske samfund – og den gensidige multikulturelle fremmedgørelse trækker i samme retning, hævder den ansete amerikanske sociolog, Richard Sennett
  2. Den amerikanske sociolog Richard Sennett har indledt en ny trilogi om 'materiel kultur', der lægger ud med en rekonstruktion af håndværket som kardinaldyd
  3. Globalisering og suverænitet står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, siger den tyske sociolog Ulrich Beck. Men det kræver, at vi lærer at tænke og agere kosmopolitisk – og indser, at suveræniteten og demokratiet ikke nødvendigvis bor i nationalstaten
  4. Essay: Manglen på stabile værdier er grunden til, at vi ikke har beskrevet 68-generationen fuldt ud. Og den rambuk, som 68'erne brugte i oprøret, nemlig individet og dets frisættelse, blev også generationens akilleshæl
  5. Internetgiganten Google har erobret verden med sin blanding af idealisme og teknologisk innovation. Nu møder internetgiganten imidlertid hård kritik for sin massive indsamling af personlige oplysninger om brugerne. I Tyskland overvejer justitsministeren et indgreb