Person

Richard Sennett

27. maj 2000

Frihed eller kapitalisme

Hvad betyder begreber som klasse, familie, arbejde, virksomhed i dag? Sociologerne Ulrich Beck og Richard Sennett diskuterer det moderne menneskes problem med at finde rundt i virkeligheden I lever og tænker begge to for tiden som akademiske gæstearbejdere i London...
Analyse
15. april 2000

De slidte microslaver

I USA findes der allerede op mod 25 millioner såkaldte free agents, der arbejder solo i netværk og fra projekt til projekt. Det begejstrer stadigt flere, at kunne være sin egen...
25. februar 2000

Statsministeren og Shakespeare

I FORGÅRS udkom et ret omfangsrigt dokument med den forjættende titel: "Det holdbare samfund - Danmarks vej i det 21. århundrede". I dette står at læse: "Vi vil bekæmpe de kræfter, der skaber ny social ulighed, utryghed og følelse af magtesløshed...
5. januar 2000

Byen skal vokse indad, ikke udad

Af ERIK MEISTRUP kunst- og kulturkritiker,konsulent,formand for Århus Midtbys Beboerforening Der skal en ny planlægnings-opfattelse til med en anden demokratisk debat- og beslutningsform - De æstetiske og kunstneriske processer skal være centrale komponenter i byens udseende Cyperbyer Bylivet er sagen, lyder det fra arkitektside...
31. december 1999

Lad tusind blomster forandres

Op mod årtusindskiftet har en stakåndet stemning grebet de vestlige samfund. Selv om tiden går, som den formentlig altid er gået, er tiden blevet synlig. En tilfældig kosmisk konstellation har gjort det mærkbart indtil smertegrænsen, at tid er forandring, og at forandring sætter skel mellem dem, som kan følge med, og dem som sakker agterud Hurtigere, hurtigere, hurti...
11. november 1999

Det globale nedslag

Den polske sociolog Zygmunt Bauman har skrevet en dybtfølt, kærlig og overvældende god bog om globaliseringens konsekvenser for de, der ikke kan følge med i samfundsudviklingen Sociologi Efterhånden har en hel række forfattere forsøgt at give deres bud på, hvad i alverden, der er ved at ske med de vestlige samfund...
20. oktober 1999

Det grinagtige arbejde

Usikkerheden i ansættelsen er måske ikke så foruroligende for folk i netop multimedie-branchen Underholdning Man læser en anmeldelse af Richard Sennetts bog Det fleksible menneske (14...
14. oktober 1999

Historien om det onde netværks-samfund

Den store amerikanske sociolog Richard Sennett har skrevet en bog om det onde netværkssamfund Samfund Den spansk-amerikanske sociolog Manuel Castells har i sine bøger beskrevet det moderne samfund som et netværksamfund...
22. september 1999

Richard Sennett på svensk

*Den amerikanske sociolog, Richard Sennett, der sidste år udgav The Corrosion of Character, udkommer nu på forlaget Atlas med den svenske titel När karaktären krackelerar. Personliga konsekvenser av att arbeta i den nye kapitalismen...
22. september 1999

Pia Gjellerup er en værdig kronprinsesse i S

Intimitetens tyrani har lagt sig over nutidens politik og gjort personlig fremtræden vigtigere end politisk indsigt Afpolitisering En italiensk filosof og magtteoretiker påpegede tilbage i renæssancen, at skulle Fyrsten vælge mellem at være elsket eller frygtet af sine undersåtter, så var det bestemt klogest at vælge det sidste...

Sider

 • Anmeldelse
  15. marts 2008

  For arbejdets egen skyld

  Den amerikanske sociolog Richard Sennett har indledt en ny trilogi om 'materiel kultur', der lægger ud med en rekonstruktion af håndværket som kardinaldyd
  Jeg er, hvad jeg laver. For håndværkeren er det afgørende ikke, hvad man laver, men hvordan man arbejder. Håndværkeren ser arbejdet som et mål i sig selv. Håndværkeren danner ikke sig selv i forhold til sine 'ressourcer' og 'sin indstilling', men i forhold til en faglighed. Model
 • 19. juni 2004

  Den gamle verden opfinder sig på ny

  Globalisering og suverænitet står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, siger den tyske sociolog Ulrich Beck. Men det kræver, at vi lærer at tænke og agere kosmopolitisk – og indser, at suveræniteten og demokratiet ikke nødvendigvis bor i nationalstaten
 • 17. november 1997

  Min indre svinehund er en privatsag

  Danskerne mangler ikke tolerance, men omgangstone. Kun åbenhed og formløshed skaber forvirring og frygt SÆDELIGHED "Stop højredrejningen". "Brug stemmen mod racisme". "Stop hetzen"...
 • Baggrund
  5. januar 2008

  68'ernes komplekse kampe og fløje

  Essay: Manglen på stabile værdier er grunden til, at vi ikke har beskrevet 68-generationen fuldt ud. Og den rambuk, som 68'erne brugte i oprøret, nemlig individet og dets frisættelse, blev også generationens akilleshæl
  Essay: Manglen på stabile værdier er grunden til, at vi ikke har beskrevet 68-generationen fuldt ud. Og den rambuk, som 68'erne brugte i oprøret, nemlig individet og dets frisættelse, blev også generationens akilleshæl
 • Interview
  25. februar 2012

  ’Vi må lære at samarbejde med dem, der er forskellige fra os selv’

  Vores impuls til at søge samarbejde med andre mennesker svækkes af den måde vores arbejdsliv bliver organiseret på i det senkapitalistiske samfund – og den gensidige multikulturelle fremmedgørelse trækker i samme retning, hævder den ansete amerikanske sociolog, Richard Sennett
  Hver for sig. Vi ender med at få et etnisk lagdelt samfund, hvor en gensidig ligegyldighed bliver vores metode til at håndtere forskelle, siger Richard Sennett.