Person

Richard Sorge

4. marts 1998

Den indre fjende

NÅR MAN LIGE ser bort fra de helt store i faget, myter som Richard Sorge eller Mata Hari, er spionens gerning i det almindelige omdømme skummel og ussel. Kendere af branchen, forfatteren John le Carré eller dennes litterære overmand Graham Greene, belyser i deres respektive undergangsfortællinger spionens fascinerende men forræderiske dobbeltliv, som nødvendigvis indebærer det menneskeligt problematiske...
20. juli 2004

DEBAT

Indsamling Måske burde behjertede mennesker foranstalte en indsamling til indkøb af et gummistempel til Bertel Haarder med teksten ’Ministeren afviser kritikken’. Per Vadmand, Ringsted Nå, mig-generationen Forskellen på nå- og mig- Generationen Er udover oliekrise, fællesskab Og jesussandaler Dollartegn, superindivid Og Macchiavelli-stiletter: Vi er altid os De altid sig selv...
18. januar 2002

Bruno belyst

Nyt fra den serbo-kroatiske litteratur i Amerika
6. september 1997

Spion af overbevisning

Det var en stor fordel, at mange spionerede for DDR af overbevisning, siger tidligere spionchef Markus Wolf. Men han kunne aldrig diskutere sin egen voksende tvivl på DDR-systemet med sine spioner Den 74-årige Markus Wolf og hans tredje kone Andrea træder smilende ind ad døren på den femtesal i Nørre Søgade i København, hvor Rosinante-delen af forlaget Munksgaard holder til...