Person

Robert Costanza

Feature
26. april 2019

Menneskearten udgør en mikroskopisk del af klodens biomasse, men er ved at smadre Jordens balance

Verdens ledende forskere i biologisk mangfoldighed er på vej med en skelsættende rapport, der gør status over den alarmerende forringelse af Jordens biodiversitet. Sammenholdt med klimaforskernes rapporter præsenterer den menneskeheden for eksistentielle udfordringer uden fortilfælde
Klodens dyr og planter bliver fortrængt af menneskene, som lægger beslag på mere og mere af kloden til blandt andet fødevareproduktion.
Baggrund
1. oktober 2018

Den økologiske økonomiteori fortæller os, at menneskets og naturens velvære er hinandens forudsætninger

Vi må forstå det økonomiske kredsløb som indlejret i naturens helhedsorganisme for at kunne takle klimakatastrofen og den galopperende ulighed – og opdage et velbefindende hinsides forbrugerismen. Sådan lyder den økologiske økonomis forskrifter, der er et af få konkrete økonomiteoretiske alternativer til det eksisterende paradigme
Robert Costanza var protegé for den økologiske økonomis hovedfigur Herman Daly. Han har været med fra begyndelsen, og i dag er han professor på Crawford School of Public Policy på det australske nationaluniversitet. Og han vil særligt gøre opmærksom på samspillet mellem jord og mennesker. ’Det hele er ét integreret system. Vi er ikke adskildt fra naturen,’ lyder det.
Nyhed
15. september 2011

Én valgkamp gør ingen ny økonomi

At tro at man kan fastholde økonomisk vækst af den kendte slags, er en utopisk fantasi, siger en af USA's ledende grønne økonomer i en hilsen til danske politikere på krisevalg
Kriser baner vejen for forandring, men det er ifølge den amerikanske økonom, Robert Costanza, en fejl at tro, at den nuværende krise i sig selv udløser den store omstilling — også selv om den i høj grad har med den traditionelle økonomis begrænsninger at gøre.