Person

Robert Graves

16. marts 2001

I sprogenes hvirvel

Lucia Graves har skrevet en stor fortælling om spanske kvindeskikkelser med vægt på ofrene for fascismens og katolicismens undertrykkelse
15. maj 1999

Et sekel i bakspejlet

Udviklingspessimisme og fremskridtstro har præget det 20. århundredes idédebat - det evige stridspunkt mellem dem er, hvordan arven fra oplysningstiden skal forvaltes. En svensk antologi Framstegets arvtagare tager livtag med den store idédebat Et hovedelement i 1700-tallets franske oplysningstanker var, at mennesket i kraft af sin fornuft har de nødvendige midler til at bygge sig en lykkelig verden, og at den fremskridtsproces, som historien beretter om, kun midlertidigt kan bremses...
31. marts 1999

Den daglige nekrolog

Den gode nekrolog er søjlestolt og nødvendig, som dødens og fortidens fåmælte ambassadør blandt de levende GENfødsel Erkender blankt, at jeg lige fra det øjeblik, jeg begyndte at interessere mig for papir og tryksværte har troet, at man altid kunne åbne den britiske avis The Times og få besked med verdens gang...
9. maj 1998

Blemangel Nero og cykelamatører

Intermetzo Det folkelige vid udfoldede sig grænseløst i denne konflikt. Sådan er det ofte i krisetider. Undtagelsestilstanden mobiliserer nationens humoristiske energier. "Gær den, så gær den", som der stod på en husmur...
29. april 1998

Latinske myter og italienske mytomaner

En gammel kending - Moderne italiensk litteratur fra 1982 - genudgives, og for første gang oversættes Senecas sprælske og opportunistiske fantasi over den romerske kejser Claudius' forvisning til det hedenske helvede NYE BØGER Filosoffen og skuespilforfatteren Seneca, der havde stor indflydelse som opdrager af Nero indtil denne lod ham henrette, led en eksemplarisk skæbne, som enhver underviser bør lægge sig på sinde...