Person

Roland Dumas

Frankrigs præsident i søgelyset for korruption

Frankrigs præsident Chirac brugte fra 1992-95 2,7 millioner kroner på flybilletter. En sag, der nu skal undersøges til bunds sammen med andre indicier på korruption fra Chiracs borgmestertid

Lad bonderøven bestemme

Hellere følge den nordiske Jantelov end jungleloven i EU 280900 De fleste af Danmarks EU-partnere undrer sig over, at danskerne er så lidet troende, når det gælder netop troen på den europæiske integrations velsignelser: Hvorfor således belaste danske vælgere med en række masochistiske EU-folkeafstemninger, der uvægerlig vil efterlade dybe sår i befolkningen, når det i andre af unionens medlemsstater er de folkevalgte, der så klogt og suverænt tænker og handler på borgernes vegne? En del af forklaringen er måske ved nærmere eftertanke at søge i Janteloven, som vi opfatter som en dansk specialitet – ligesom rødgrød med fløde, råhygge og vort elskede sprog med stødet, som ingen andre kan eftergøre...

Fransk luder i nationens tjeneste

Bestikkelsesaffæren omkring Kohl og CDU dukkede op i Frankrig for to år siden, som en udløber af Elf-affæren, der har været under optrevling i seks år og er den største korruptionsaffære i Frankrig i 100 år PARIS - Hvad er fællesnævneren for en stribe korrupte afrikanske diktatorer og Forbundsrepublikken Tysklands indtil fornylig højt estimerede ekskansler Helmut Kohl? Svar: Elf...

Strauss-Kahn affære udvides

Tre andre socialistiske politikere er trådt tilbage fra ledende poster PARIS- Den affære om fiktivt arbejde, der fornylig fældede finansminister Dominique Strauss-Kahn, breder sig dag for dag og har foreløbig fået tre andre socialistiske politikere til at træde tilbage fra ledende poster i partiet...

Dumas går af

Korruptionsskandale fælder fransk toppolitiker PARIS - Under hårdt pres i forbindelse med korruptionsaffærerne i olieselskabet Elf har tidligere udenrigsminister Roland Dumas besluttet at "tage orlov" fra posten som formand for Forfatningsrådet...

'Vennetjeneste' over for Chirac i korruptionsaffærer

Chirac kan ikke retsforfølges i affærer om korruption, har Forfatningsrådet fastslået. Beslutning ligner 'vennetjeneste' fra Forfatningsrådets formand, Dumas, som selv er sigtet i korruptionsskandale PARIS - Præsident Chirac er kommet i centrum for en pinlig debat, efter at Forfatningsrådet har fastslået, at han i sin egenskab af Republikkens præsident nyder immunitet, altså er hævet over loven...

'Dumas bør træde tilbage'

Den franske tidligere udenrigsminister er i søgelyset, fordi hans tidligere elskerinde udgiver en belastende bog om ham PARIS - Formanden for det franske Forfatningsråd, tidligere udenrigsminister Roland Dumas, der er sigtet i en udløber af en korruptionsaffære, er kommet endnu mere i søgelyset på grund af en ny bog af hans veninde, Christine Deviers-Joncour - ligeledes sigtet...

"Afrika ""tilhørte"" Mitterrand"

Rocard hævder, at han som regeringschef var totalt uvidende om Rwanda-politikken - og bekræfter billedet af den franske neokolonialisme, der nu er på vej ud Hvis man skulle finde et illustrerende eksempel på, hvordan den franske Afrika-politik i mange år blev dirigeret af præsidenten bag lukkede døre, uden parlamentarisk kontrol - og uden om regeringen! - kunne man næppe ønske sig noget tydeligere vidnesbyrd end det, der i denne uge blev aflagt af tidligere premierminister Michel Rocard ved den ugentlige høring i den parlamentariske opklaringsmission om Frankrigs rolle før, under og efter folkedrabet i Rwandai foråret 1994...

Nyrup underspillede forbehold

Ny bog skriver overraskende, at Poul Nyrup Rasmussen var klar med accept af, at de fire danske EU-forbehold kun skulle gælde tre år Poul Nyrup Rasmussen var i efteråret 1992 klar til at acceptere, at de fire danske EU-forbehold kun skulle være midlertidige...

Fransk toppolitiker sigtes

Dumas, fhv. fransk udenrigsminister, forventes sigtet i korruptionssag Paris En forventet sigtelse mod formanden for det franske Forfatningsråd, tidligere udenrigsminister Roland Dumas, i forbindelse med en korruptionssag mod en tidligere chef for det statslige olieselskab Elf-Aquitaine har vakt sensation i Frankrig...

Sider