Person

Shirin Ebadi

Nobelprismodtager boykottede Westergaard

Iransk menneskerettighedsaktivist nægtede at deltage, da tegneren Kurt Westergaard modtog mediepris i Leipzig

Kvinder er fortrop i modstand mod Irans præstestyre

Mærk jer mine ord, skriver Nobelpristageren - kvinder vil bringe demokratiet til Iran. På lørdag er der gået et år siden præsident Ahma-dinejads omstridte genvalg

Mousavi er parat til at dø i kamp mod regimet

Den iranske oppositions-leder Mirhossein Mousavi fastslår, at han er klar til at dø for få fjernet præsident Mahmoud Ahmadinejad fra magten

Irans præstestyre arresterer opposition og lancerer modoffensiv

Irans præsident, Mah-moud Ahmadinejad, kalder demonstrationer for 'kvalmende maske-rader' støttet af udlan-det, mens reformkræfter mødes af moddemon-strationer og arresta-tioner af flere af de mest markante oppositions-kræfter

Endnu engang skal vi håbe

Netop som amerikanerne og store dele af verdensopinionen var begyndt at miste håb og mod efter Barack Obamas medrivende og opløftende valgkamp i 2007-08, besluttede den norske nobelkomité i går at belønne USA's præsident med dette års fredspris...

Iranske kvinder kræver indflydelse

Krisen i Iran handler ikke kun om fløjpolitik. En mere grundlæggende konflikt er mellem kulturer og udlægninger af islam. I den konflikt spiller kvinderne en central rolle

Obamas kyniske Iran-politik

Obama! Der er stadig tid til at udtrykke sympati for frihedskæmperne

Musavis hustru kan blive Ahmadinejads overmand

Michelle Obama er hun ikke, men Zahra Rahnavard siger ting om kvindefrigørelse og ytringsfrihed, som må mishage den klerikale elite - og de iranske vælgere elsker hende for det

Læbestiftrevolution ryster Irans mullaher

30 år efter indførelsen af sharialov er iranske kvinders kamp for flere rettigheder i stærk fremdrift. Her følger et portræt af kvindelige iranske rallykørere, bloggere og filminstruktører, som ønsker sig større frihedsgrader, end præstestyret vil tillade

En rebel med resultater

Den iranske jurist og nobelprismodtager Shirin Ebadis erindringer er en fantastisk fortælling om kampen mod det iranske præstestyre, skrevet af én af dem, der blev i landet

Sider