Person

Slavoj Zizek

LÆSERDEBAT

Camres fadæse 7. JUNI – Mogens Camre harcellerer i Information den 6. juni over EU’s efter hans mening for »USA-fjendske« politik og skriver i den anledning, at de 13 palæstinensere, der blev sendt i eksil i EU-lande, ikke efterfølgende blev udleveret til Israel...

Er socialismen ikke længere international?

Udnyt chancen i et forenet Europa

Kunsten at åbne demokratiet for debat

Et af Documentas indledende projekter var at rykke den demokratiske diskussion og hele udtrækket af intellektuelle stjerner ud af de etablerede rum og ind i kunsten til et opgør med 90’ernes tanke om historiens afslutning

Så hellere en svindler?

Nej møder nej: Skal Le Pens forfaldsmyte have monopol på at udfordre fremskridtsoptimismen?

Er formørkelse kun for bønder?

Det er en smuk tanke, at lærdommens lys ej blot skal skinne for de lærde, men også for alle bønderne. Men det er fortvivlende, når det kommer til at betyde, at lyset ikke må skinne klart og skarpt, men dæmpes til et grålys, der kan ende i den rene formørkelse

Vinderholdet

11. september-antologi opsummerer en begivenhed, der foreløbig har affødt mere krig og elendighed end tendenser til en ny verdensorden

web.hvad.hvor

(2. sektion) www.phillytalks.org *En af de fagreste ting ved den fagre nye verden er muligheden for at være til stede til begivenheder, der foregår på den anden side af jordkloden...

Kristus som hovedet på Karl Marx’ hammer

Hvorfor lave ideologikritik, når ideologierne erklæres døde? Spørger den slovenske filosof Slavoj Zizek og svarer: Netop derfor!

Det klodehoved som skændes med sig selv

Rifbjerg kan godt lide farcer og Zizek kan ikke lide Den Tredje Vej

Er historien verdens overdommer?

Karl Poppers ’Det åbne samfund og dets fjender’ er en beundringsværdig manifestation af mistillid til magt

Sider

Mest læste

  1. Den senmoderne kultur bliver ofte beskrevet som en kultur, hvor lysten har vundet over pligten. Men hvad hvis vi snarere lever i en kultur, hvor det er blevet vores pligt at have lyst? Og hvad hvis lysten slet ikke er nogen overskridelse af pligten, men dens ekko, skriver Lilian Munk Rösing her i sit juleessay om næstekærligheden
  2. Pandemien sætter os i stand til at genoverveje indretningen af vores samfund. Den viser, hvor påtrængende nødvendigt det er at reorganisere den globale økonomi efter nye principper, så den ikke er udleveret til markedsmekanismernes nåde, skriver Slavoj Žižek i dette debatindlæg
  3. Den store spanske forfatter Miguel de Unamuno (1864-1936) skriver en legende tung romanprosa, som man nu kan smage på i liflig dansk oversættelse
  4. Paradokset Khader viser en efterhånden velkendt mekanisme: Den stadig mere udbredte tendens til at anse den meget hårde linje mod mellemøstlige indvandrere og flygtninge som så vigtig, at den bliver ligestillet med kampen for demokratiet simpelthen – også selv om demokratiets formelle principper må tilsidesættes for at vinde denne kamp
  5. Hvordan er det egentlig med den litteratur, som raser, skælder ud, fornærmer, chokerer og provokerer? Den litteratur, som destruerer i stedet for at bygge op? Lilian Munk Rösing begiver sig i dette essay på sporet af en vred litteratur og dens skabende potentiale
  6. Måske er den, der ligner Antikrist, den sande Kristus. Og måske er det, der ligner antifeminisme, den sande feminisme. Kommentar på den seneste feministiske debat om Lars von Triers film 'Antichrist'
  7. Der må radikale samfundsforandringer til, hvis ikke coronakapitalismen skal få held med at lamme vores forestillingsevne, mener Slavoj Zizek. Barbariets selvdestruktive tidsalder må vige pladsen for fælles løsninger og en ny form for kommunisme, profan-prædiker den velskrivende filosof. Tankerne er sympatiske, men desværre hjem- og udvejsløse
  8. Den slovenske filosof Slavoj Žižek er en af de store fornyere af ideologikritikken, og nu er hans mange teoretiske bidrag til et opdateret ideologibegreb samlet på dansk