Person

Søren Krarup

Dansk Folkeparti har et moralsk ansvar for norsk massakre

Dansk Folkeparti og det norske Fremskrittspartiet har et moralsk og ideologisk ansvar for fremkomsten af den højrepopulisme, Anders Breivik er et produkt af

Breivik-manifest: Fogh har rygrad

Han har fanden heller - men hvad har han så

Populistiske DF'ere aflivet

DF kan sagtens kritiseres, men det er ironisk og måske direkte skadeligt, at repræsentation af den jævne mands ønsker skal være et skældsord og opfattes som et demokratisk problem

Grundlovsbrud og indfødsret

Det afgørende i hele sagen om indfødsret er jo, at retssikkerheden bestemmes af loven, og den bestemmende lov er den danske Grundlov

Den lille godhed og den store lov

FN's konvention om begrænsning af statsløshed er i strid med Danmarks grundlov, mener Søren Krarup. Det vil sige, den er ulovlig at efterleve i Danmark, og enhver, der i overnationalt øjemed sætter sig op mod grundloven, er ifølge ham en hykler

Den lille nation og den store godhed

Danmarks tilslutning til konventionen om statsløshed er et eksempel på, hvordan vi lader os tyrannisere af fromme hensigter

Rønn ændrede først kurs, da ulovlig praksis blev opdaget

Forhenværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech lod ulovlig praksis fortsætte og hemmeligholdt sagen om de statsløse i halvandet år. Da en advokat fik nys om, hvad der foregik, gik der otte arbejdsdage, før ministeren skiftede kurs

Rømers afsky for metoder

DF har kendt statsløse-konvention i årevis

De seneste 12 år har Dansk Folkeparti mindst 11 gange deltaget i politiske forhandlinger om FN's konvention om statsløshed. Alligevel fastholder Søren Krarup, at man først i efteråret 2010 blev opmærksom på konventionen

Hærværk

Når Langballe, Krarup og Rønn Hornbech i forening smører graffiti på de nationale værdier

Sider

Mest læste

  1. Regeringens nye aftale med V, K og LA om retningslinjerne for at få statsborgerskab øger politiseringen af området og gør op med en liberal retsorden, lyder vurderingen fra to eksperter
  2. Vores smag afgør, hvor vi sætter vores kryds, og smagen er bestemt af den klasse, vi tilhører. Det politiske landskab er klassedelt, og alle har ikke lige muligheder, viser ny bog
  3. At kalde faget ’kristendom’ for ’religion’ er et fint signal – men også indholdet bør overvejes
  4. Krarup læser historien, som tidehvervspræster læser Bibelen
  5. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  6. Flammen & Citronen mytologiserer uoplyst naivt og uden kunstnerisk overbevisning besættelsens store fortælling
  7. Forældrenes synder nedarves i den brune kakkelbordsteologi
  8. Når borgerlige debattører som Gotfredsen, Winkel Holm og Krarup anklager islam for ikke at skelne mellem religion og politik, rammer det dem selv som en boomerang. De bruger nemlig selv kristendommen i et klart politisk ærinde