Person

Søren Krarup

Kærlighedens vold mod virkeligheden

Den gamle forestilling om, at kærligheden er magisk, indeholder en sandhed. Magi er altid snyd. Ikke kun fordi kaninen var i hatten hele tiden. Men også og langt væsentligere, fordi virkelig magi - uden snyd - for alvor er snyd. Hvis kaninen opstår af det pure intet, er det ikke bare publikum man snyder, men virkeligheden

Det bliver i familien i Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti beskriver ofte partiet som én stor familie. Og der er noget om snakken. Familiemedlemmer afløser nemlig hinanden som folketings-kandidater

Det normales værste fjende

Hvad Klaus Riskjær Pedersen og pastor Jesper Langballe har til fælles

Mindst for ringe

Den 24. marts kunne man på debatsiderne læse en annonce for en nyudgivet pjece om homofile ægteskaber indrykket af udgiveren, Søren Krarup. Som læser af Information (den mindst ringe) finder jeg den skete kamuflering af annonceteksten som debatindlæg ondskabsfuld over for annoncøren

Vulgært og løgnagtigt

Svar på Marchen Neel Gjertsens reportage om min ringhed

Om ægteskabet

Det begyndte med, at jeg blev inviteret i Deadline til en debat om ægteskabet. Jeg skulle drøfte emnet med en kvindelig præst, og jeg gik ud fra, at vi med delvis fælles forudsætninger skulle kunne tale sagligt og lødigt om sagen. Jeg tog fuldstændig fejl

Børn i klemme

Når dokumentarfilm som Forældrekrig vises i tv, kræver alle, at reglerne skal ændres. Men det er umuligt at lovgive sig til fornuftig og ansvarsfuld adfærd hos forældre, der hader hinanden

Krarup har misforstået

Søren Krarup er en dygtig retoriker, og det udnytter han i kommentaren 'Den sure socialdemokrat' i Information 24. februar. Her misbruger Krarup Frit Forum til at angribe vores æresmedlem Mogens Lykketoft, men det har Krarup, til trods for sine retoriske snedigheder ikke belæg for

Den sure socialdemokrat

I modsætning til Mogens Lykketoft er vi i Dansk Folkeparti ikke så ekstremistiske, at vi ideologiserer og dæmoniserer vores modpart

Milliardminister uden pondus

Helge Sander har i sin ministerperiode gennemført enorme ændringer på universiteterne - og han har tilført sektoren adskillige milliarder. Alligevel er han aldrig slået igennem som markant leder. Derfor må han nu takke af

Sider

Mest læste

  1. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  2. Jesus bryder med den opfattelse af næstekærligheden, der udelukker de fremmede, f.eks. samaritanerne
  3. At kalde faget ’kristendom’ for ’religion’ er et fint signal – men også indholdet bør overvejes
  4. Vores smag afgør, hvor vi sætter vores kryds, og smagen er bestemt af den klasse, vi tilhører. Det politiske landskab er klassedelt, og alle har ikke lige muligheder, viser ny bog
  5. Tidehverv prædiker, som fanden læser Biblen, Folkekirken er delt som vandene, og flokken flygter. Derfor har Folkekirken brug for folkekirkelige forbilleder. Og det skal hverken være Sørine Gotfredsen, Søren Krarup eller Tidehverv
  6. Det er et signalement, der næsten kun kan passe på én bestemt, nemlig Søren Ulrik Thomsen. Hvordan han får begreberne til at hænge sammen, forklarer han i denne samtale: Han skiller dem ad
  7. For længe, længe siden lykkedes det et hæderkronet parti at få halvdelen af befolkningen på sin side og forvandle en klassekamp til en velfærdsstat. I dag er det lykkedes Socialdemokraterne at forvandle sig selv til et parti, befolkningen har medlidenhed med...
  8. Krarup læser historien, som tidehvervspræster læser Bibelen