Person

Søren Mørch

Bladtegnernes Gorm den Gamle

Lille men udsøgt Alfred Schmidt udstilling i Diamanten

Ingen skal dømme om besættelsen

Besættelsens nationale fællesskab er ganske vist lidt af en myte. Men de fleste danskere var imod nazismen, ikke imod tyskerne, forklarer Karl Lykkegaard, fhv. modstandsmand fra Herning

Bliver det sjovere at stå op om morgenen?

Det må afhænge af den enkeltes humoristiske sans, om Ole Thisted skal få ret i sin forudsigelse

FOLK

Kim Larsen *Denne dag for 50 år siden afsejlede hospitalsskibet Jutlandia med kurs mod Korea. Blandt andet det har nationalskjalden Larsen skrevet en sang om. Henrik Krogh *Stresscoach Henrik Krogh holder i eftermiddag foredrag i Vartov i København om, hvordan man udnytter stress positivt...

Kompensation til mellemklassen

Midterindkomsterne skal også have noget tilbage af de høje skatter. Ellers vil de ikke være med til at betale, forklarer den konservative Brian Mikkelsen i denne samtale om de mange vanskelige valg, der venter en borgerlig regering Der er ingen grund til ikke at gå lige til biddet, så Informations udsendte spørger: – Hvad har du lært af den tidligere borgerlige regerings fejltagelser? Brian Mikkelsen, den konservative folketingsgruppes næstformand og som 34-årig et af partiets nye håb, svarer: »At vi skal holde kursen...

Et skulderklap for meget

Scavenius havde ikke behøvet at udtrykke beundring for Hitlers sejre – det var dog heller ikke samarbejdspolitikkens linje Kommentar Hvorfor blev Erik Scavenius »svinet til«, spørger historikeren Søren Mørch den 9...

LÆSERDEBAT

Frie ord på vildspor 17. DEC. – Ejvind Larsens »Frie ord« den 15. december er desværre præget af sjusk og hastværk. Han bringer nogle citater fra demonstrationerne i Nice ved EU-topmødets start...

Hvad kan det nytte

Fri os dog for denne skammelige genrejsning af Scavenius og den opgivende politik Besættelsen Med uddraget den 10. december af Søren Mørchs bog om Scavenius m.fl. kunne man få opfattelsen af, at vi er mange, som kan takke Scavenius for både liv og lemmer, og samtidig få en fornemmelse af, at uddraget til forveksling minder om tidligere udsagn, ikke mindst om Harald Bergstedts indlæg i Fædrelandet 1942-45 og hans selvretfærdige forsvarsbøger om samarbejdspolitikken 1948-49 og for øvrigt hans artikler i Information i samme periode...

Den med kvinderne

Dansk Kvindebiografisk Leksikon tager kampen op mod århundreders usynliggørelse af kvinder. Autoritativt – men kunne det ikke være lidt friskere? Leksikon Emmy Drachmann (1854-1928) var gift med nationalskjalden Holger D...

Magt-mennesket

Min reaktion mod nazismen var mere følelse end fornuft, og jeg måtte ofte spørge mig selv, om jeg – vi – eller Stauning og Scavenius var galt afmarcheret. – I anledning af Søren Mørchs Scavenius-portræt Historisk set Den fyrste, som behøves, må målbevidst og uden moralske skrupler sætte hensynet til staten fremfor alt andet, skrev Niccolò Machiavelli (1469-1527) i Fyrsten...

Sider

Mest læste

  1. Frygten for fremtiden forhindrer os i at glæde os over nutiden, siger historikeren Søren Mørch. Han mener ikke, man kan sige noget som helst om fremtiden. Når vismænd taler om dansk økonomi et halvt år fremme i tiden er det blot opium for journalister
  2. Gennem et halvt årtusindes dannende bevidstgørelse og kampe mod magthavere blev folket omsider sig selv – bevidst. Sig selv mægtig. Herom handler Ove Korsgaards ’Kampen om folket’, som i dag forsvares som doktor-disputats, nøjagtig 14 dage før Begivenheden den 14. maj, der allerede har forenet hele folket. Om magten, der ingen magt har. For den har – Folket. Selv
  3. For Anders Fogh Rasmussen var det et privat projekt at opnå stadig mere magt, og det gik ud over Danmark, skriver historikeren Søren Mørch i sin nye bog om landets forhenværende statsminister. En biografi, der rejser spørgsmålet om, hvor meget en forfatter kan tillade sig at sakse fra andres bøger uden at angive, hvad han har lånt
  4. Historikeren Søren Mørch er uprofessionel og usaglig, når han uden tilstrækkelig kildeangivelse læner sig lidt for tæt op af andres værker i sin nye biografi om Anders Fogh Rasmussen. Det mener Anne Sofie Kragh, der også har udgivet en Fogh-biografi og nu må se dele af sin biografi gengivet nærmest ordret i Søren Mørchs bog
  5. Fri os dog for denne skammelige genrejsning af Scavenius og den opgivende politik Besættelsen Med uddraget den 10. december af Søren Mørchs bog om Scavenius m.fl. kunne man få opfattelsen af, at vi er mange, som kan takke Scavenius for både liv og lemmer, og samtidig få en fornemmelse af, at uddraget til forveksling minder om tidligere udsagn, ikke mindst om Harald Bergstedts indlæg i Fædrelandet 1942-45 og hans selvretfærdige forsvarsbøger om samarbejdspolitikken 1948-49 og for øvrigt hans artikler i Information i samme periode...
  6. For første gang i 40 år kan Ritt Bjerregaard selv bestemme over sin tid. Så nu vil hun læse på alle tidspunkter
  7. Ingen korruption, ingen mordpatruljer i gaderne, ingen kummerformer. Snarere end sultproblemer har vi nu fedtproblemer, siger historikeren Søren Mørch. Det eneste, der kan bringe ham op i omdrejninger, er Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan. Sammen med tegneren Roald Als har han lavet bogen ’Nullerne’ i det lille fredelige Danmark
  8. Tilbagetrækning. Onsdag annoncerede Poul Nyrup Rasmussen, at han ville trække sig fra politik, når hans nuværende periode i Europa-Parlamentet udløber i 2009