Person

Søren Mørch

Fejhedens pris

Søren Mørch rehabiliterer samarbejdspolitikken og forbigår Danmarks lidet vægtige bidrag til den internationale kamp mod nazismen Historisk set På skrivebordet, denne taknemlige slagmark, kan man sagtens legitimere Scavenius’ samarbejdspolitik ud fra den målestok, han selv, og det politiske establishment i øvrigt, satte omkring udbruddet af Anden Verdenskrig...

Statsmanden

Hvorfor er Erik Scavenius ikke blevet hyldet og hædret, mens han levede? Hvorfor er der ikke blevet rejst mindes-mærker for ham på alle torve og pladser? Hvorfor blev han tværtimod svinet til? Lørdagskronikken Erik Scavenius var stats- og udenrigsminister fra 9...

Perlende gammelmandsfråde

Veloplagt Søren Mørch fnyser sig gennem 24 danske statsministre Ny bog Det forgangne århundrede afspejlet i dets danske statsministre. Sjov idé, herlig julegave til alle, der kan lide at læse historie...

Drop enhver snak om kultur

Danskerne er ikke specielt fjendtlige mod fremmede, mener historikeren Søren Mørch – Problemerne omkring indvandrere og flygtninge er udelukkende sociale Dem og os »De problemer, man oplever i Danmark omkring flygtninge og indvandrere, har man også i alle andre lande – bare meget værre...

Sprækker i velfærden

Midt i danskernes begejstring for velfærdsstaten peger ny debatbog på en samfunds-model i dyb krise Ny bog "En af grundene til at det er gået delvis ad helvede til med den danske velfærdsstat er, at man ikke har villet lytte til eksperterne", skriver Klaus Rifbjerg afslutningsvist i bogen Velfærdsstaten i krise, som udkommer i dag...

Nu er vi da heldigvis blevet klogere

Den virkeliggjorte socialisme led af mange problemer, som ikke nødvendigvis er marxismens. Men måske kræver socialisme en stålsat karakter Historisk set I det forgangne år har mange kronikører beskæftiget sig med forholdet omkring marxismens fald i Østeuropa og Sovjet samt venstrefløjens holdninger i dansk politik, før det kom så vidt...

Hurra for højre

Euro-nationalisme for fuld drøn frem mod menneskerettighederne i Tyrkiet Tyrkiet Den 16. dec. skrev et medlem af Internationalt Forum om de 10-15.000 politiske fanger i de tyrkiske fængsler og for den ekstreme, fascistiske højrefløjs indflydelse i den aktuelle tyrkiske regering - 'detaljer' som måtte være blevet glemt i den EU-begejstrede Uffe Østergårds redegørelse for den aktuelle tilstand i Tyrkiet i et fjernsynsinterview...

Læserdebat

Tag selv - den sjette ferieuge 16. DEC. - I en tid, hvor danskerne arbejder som aldrig før, hvor produktiviteten er helt i top, og hvor arbejdsløse tvangsaktiveres på bedste slavemanér, og hvor "vi ikke har råd til efterlønnen" trods erhvervslivets stadig større (og stadig mindre beskattede) profitter, troner Marianne Jelved frem i Nyhederne og forkynder, at en sjette ferieuge er utænkelig, fordi "det vil true velfærdsstaten"...

Mens vi venter på barbarerne

Europas identitet analyseret af den generøse danske traditionskritiker Uffe Østergaard HISTORIE Det var Søren Mørch, der for nogle år siden i sin "sidste danmarkshistorie" gjorde opmærksom på det faktum, at der aldrig har været så mange faghistorikere i Danmark som lige netop nu, men - eller og - at alle disse historikere, alt taget i betragtning, skriver forbløffende få historiebøger...

Tomgang

Spørgsmålet er, om det giver mening at tale om oprør, når det ikke er muligt at påvise en fælles hensigt blandt deltagerne Befriet område Det begyndte vistnok i et industrikvarter udenfor en mindre by i Ringkøbing Amt...

Sider

Mest læste

  1. Gennem et halvt årtusindes dannende bevidstgørelse og kampe mod magthavere blev folket omsider sig selv – bevidst. Sig selv mægtig. Herom handler Ove Korsgaards ’Kampen om folket’, som i dag forsvares som doktor-disputats, nøjagtig 14 dage før Begivenheden den 14. maj, der allerede har forenet hele folket. Om magten, der ingen magt har. For den har – Folket. Selv
  2. Historikeren Søren Mørch er uprofessionel og usaglig, når han uden tilstrækkelig kildeangivelse læner sig lidt for tæt op af andres værker i sin nye biografi om Anders Fogh Rasmussen. Det mener Anne Sofie Kragh, der også har udgivet en Fogh-biografi og nu må se dele af sin biografi gengivet nærmest ordret i Søren Mørchs bog
  3. Fri os dog for denne skammelige genrejsning af Scavenius og den opgivende politik Besættelsen Med uddraget den 10. december af Søren Mørchs bog om Scavenius m.fl. kunne man få opfattelsen af, at vi er mange, som kan takke Scavenius for både liv og lemmer, og samtidig få en fornemmelse af, at uddraget til forveksling minder om tidligere udsagn, ikke mindst om Harald Bergstedts indlæg i Fædrelandet 1942-45 og hans selvretfærdige forsvarsbøger om samarbejdspolitikken 1948-49 og for øvrigt hans artikler i Information i samme periode...
  4. Netop fordi Søren Mørch har skrevet en bog, der ligger i stakke rundtomkring hos boghandlerne og kommer til at få langt større udbredelse end noget akademisk forskningsprojekt nogensinde ville få, burde kreditering, kildehenvisning og notetapparat være i orden
  5. Frygten for fremtiden forhindrer os i at glæde os over nutiden, siger historikeren Søren Mørch. Han mener ikke, man kan sige noget som helst om fremtiden. Når vismænd taler om dansk økonomi et halvt år fremme i tiden er det blot opium for journalister
  6. For første gang i 40 år kan Ritt Bjerregaard selv bestemme over sin tid. Så nu vil hun læse på alle tidspunkter
  7. Ingen korruption, ingen mordpatruljer i gaderne, ingen kummerformer. Snarere end sultproblemer har vi nu fedtproblemer, siger historikeren Søren Mørch. Det eneste, der kan bringe ham op i omdrejninger, er Danmarks krigsdeltagelse i Afghanistan. Sammen med tegneren Roald Als har han lavet bogen ’Nullerne’ i det lille fredelige Danmark
  8. Søren Mørch gokker ledende socialdemo-krater – og lufter nazistisk arvegods om, at ægte politik indebærer had