Person

Sokrates

Universiteter med vækst og voucher

Regeringen vil lade taxametertilskuddet følge de studerende. Det betyder, at den studerende eller familien selv må til lommerne, hvis drømmeuddannelsen er dyrere i udlandet end herhjemme. Universiteterne mener, at kvalitet i internationale studieophold sikres bedst gennem dialog mellem universitet og den studerende

Sokrates i Istanbul

I Istanbuls parallelle tidsverdener fremtræder civilisationen som en kamptilstand: en individuel indsigt om de værdier og muligheder, som findes i os selv

Alle mennesker er udødelige

I Danmark er der en skrigende mangel på læger. Nu kunne man tro, det var fordi, der var skåret ned og effektiviseret, her på det sidste. Rent faktisk har lægemanglen i Danmark én eneste årsag...

En dunst af respekt

Naturligvis skal vi aldrig respektere vore modstanderes synspunkter - men alene deres ret til at have dem. Enhver, der indtager et standpunkt, må gøre sig beredt på hån, spot og modstand, men opnår til gengæld den fulde ret til det samme over for sine modstandere

En dunst af historieløshed

Hvis vi skal erhverve mere indsigt eller sandhed i mødet med Aiskylos og Sokrates, så kræver det, at vi ikke bare forventer, at de siger det samme som os

Ramt af to ånder, men ikke de græske

Hvordan kan mennesket kende sandheden uden at prøve de påstande, vi alle går rundt med?

'Man skal tage sine ideer alvorligt'

Mathilde Walter Clark debuterede med romanen 'Thorsten Madsens Ego', der foregår på et reklamebureau. Hun har selv arbejdet tre år i reklamebranchen - de sidste halvandet 'under cover'

At skelne mellem det private og det offentlige

Hvis den, man mistænker for at have overtrådt loven, hører til ens vennekreds, så står man i en lidt penibel situation

Lederstjerner

Når lederne leder sig selv i den ene halvdel af systemet, kan vi andre dukke hovedet og passe vores forskning og undervisning i den anden halvdel. På den måde opstår to delsystemer: I den ene del har vi ledestjernerne, som kappes om ranking - og spanking til dem, som ikke passer deres internationale publikationer. I den anden del handler det om forskning, undervisning og miljøpleje

LÆSERBREVE

Ikke et ord om censur og ytringsfrihed På RUC findes der et regelsæt for vejledere, om at vejledning af unge kvindelige studerende ikke må foregå i private hjem...

Sider

Mest læste

  1. Ny bog stiller spørgs-målstegn ved den græske filosofs rolle som 'uskyldig' martyr for filosofien - dødsdommen over ham udsprang ikke af 'pøbelvælde', men var efter datidens normer helt efter bogen
  2. Det er en stor skam, at forskere og videnskabsfolk bliver kritiseret for at blande sig i samfundsdebatten, når vi står over for en række kriser, der mere end nogensinde skaber behov for den offentlige intellektuelles kritiske blik og viden, skriver professor Jacob Dahl Rendtorff i dette debatindlæg
  3. I anledning af genudgivelsen af Luc Bessons film på Blu-ray tager vi et tilbageblik på cinema du look, 1980’ernes overfladiske, men billedskønne filmiske oprørsbevægelse
  4. Den svenske filosof Henrik Lagerlund leverer i ny bog et manifest for den filosofiske foodie, der blandt andet opfordres til at lægge GMO-modstanden på hylden. Bogen er tankevækkende og engageret, men også lige vel individorienteret
  5. Skellet mellem, hvad der sandt og ikke, er ikke blevet nemmere at sætte i takt med videnskabens fremvækst. Tvivlen på undere har ikke bragt os sandheden nærmere
  6. Vi misforstår det hele, hvis vi spørger efter den historiske baggrund for Bibelen, hævder teologiprofessor Thomas L. Thompson. Her fortæller han om Det Gamle Testamentes tilblivelseshistorie og om de skarpe reaktioner i Israel Interview Thomas L...
  7. Nyoversættelse af Platons 'Symposion' rækker forståelsen af filosofien en hjælpende hånd Filosofi I gamle dage ville et ungt menneske, der begyndte at studere filosofi, med stor sandsynlighed blive udsat for to klassiske banaliteter, der begge på sin vis skyldes Platon, den græske filosofis første store samler...
  8. Jean-Paul Sartre er blevet genvurderet i den internationale presse her i 100-året for hans fødsel. Mange har opholdt sig ved hans politiske fejltagelser - her er noget om de gode sider af hans filosofi. Og som nogen sagde: 'Hellere tage fejl med Sartre end have ret med Aron'