Person

Stig Jørgensen

13. marts 2000

Pest eller kolera på valg

At opretholde det nuværende velfærdssystem samtidig med en indvandring, der ikke diskriminerer er ganske simpelt en illusion Dilemma Kronikken af Stig Jørgensen (Inf. 7. marts) kommer til den samme konklusion som diskussionen i moderne politisk filosofi: Enten holder vi fast ved en rummelig enhedskultur, der fordrer store ofre (i form af en protestantisk arbejdsdisciplin, højt skattetryk, omfattende regulering af både den enkelte og samfundets økonomi osv...
Kronik
7. marts 2000

Velfærdsstat eller multikultur

Her er dilemmaet: Den danske velfærdsmodel tiltrækker udlændinge - det opløser det traditionelle fællesskab, der har sikret opbakning til velfærdsmodellen Retfærd & Velfærd Den danske velfærdsmodel er opbygget som et gensidigt forsikringsselskab, som borgerne bidrager til gennem høje skatter for til gengæld at sikre sygepleje, alderdomsforsørgelse og fri undervisning af børnene...
9. november 1999

LÆSERDEBAT

Gavebod eller velfærd 3. NOV. - Skal velhavende pensionister betale for deres hjemmehjælp? Det var der vildt slagsmål om i Folketinget, og det endte med, at de rige fik del i den skattefinansierede gavebod...
Kronik
2. august 1999

Med æren i behold

Står indvandrernes traditionelle æresbegreb i vejen for gensidig kulturel forståelse og integration? Og hvad blev der egentlig af Vestens ære? Historisk set I en kronik i Information mandag d...
Kronik
28. juni 1999

Den mindst ringe styreform

Til forskel fra aristokratiet har demokratiet afskaffet centrale moralske begreber som respekt og ære. Individets ret er sat over kollektivets normer Historisk set I primitive samfund er æren den højeste værdi...
3. maj 1999

Giftigt røgslør om bog

David Rehling burde tænke over, om grunden til at han har så travlt med at indynde sig hos sine nye venner på Information, skulle være, at også han har fået historisk hjernesvigt PET Under overskriften "Et giftigt røgslør" anmelder David Rehling i en mavesur og vildledende svada bogen Hvem holdt de med? (red...
29. april 1999

'Der var en reel trussel mod demokratiet'

Regeringserklæringen om politisk registrering fra 1968 er ikke vigtig i PET-diskussionen. Vi glemmer, at der var en reel trussel mod demokratiet, siger Bertel Haarder "Regeringserklæringen er ikke vigtig, og den 'formelle' diskussion, som den tidligere VS-politiker Preben Wilhjelm og andre prøver at føre, er uinteressant...
21. april 1999

Folk

Claudia Schiffer Fra den 2. maj bliver Gedächtniskirches klokketårn i Berlin lejet ud som reklamestander for kosme-tikkoncernen L'Oréal de Paris. Den skal smykkes med en 3.000 kvadratmeter plakat af Claudia Schiffer...
Kronik
4. januar 1999

Nytår 1969 - 29 år efter

Efterkrigsgenerationen spurgte: Hvad kan vi gøre for samfundet? 68-generationen spurgte: Hvad kan samfundet gøre for mig? Nutidens ungdomsgeneration spørger: Hvad kan jeg gøre for mig? HISTORISK SET I en kronik i Information den 30...
4. januar 1999

LÆSERDEBAT

Dumhed 30. DEC. - Dumhed findes ligesom almue på alle niveauer, mente i hvert fald Frantz G. Bengtsson i essaysamlingen om de langhårede Merovinger, og Kjeld Holms kronik den 29. dec...

Sider