Person

Svend Grundtvig

8. juni 2001

LÆSERDEBAT

Et overset skatteobjekt 2. JUN. – I al deres søgen efter skatteobjekter har nidkære skatteministre overset et emne, der kunne være særdeles givende, og i hvert fald betydelig mere relevant og retfærdigt end mange af de tiltag, vi er blevet præsenteret for...
14. december 2000

Hvad er Danmarks bedste eventyr?

To forskellige bud på folkets visdom svømmer over med muntert trylleri, plat, skæmt og legender, som de blev leveret af husmænd og -koner, omrejsende svende, tjenestepiger, soldater, fattiglemmer m...
24. august 2000

Så mangen sti vild

Første to bind af autoritativt værk om en enestående dansk kulturarv Kulturhistorie Selve betegnelsen folkeviser er misvisende. Lyrikken, som rummes i denne emnemæssigt set vidtspændende genre, er med stor sikkerhed ikke runden af folkets rod...
1. april 2000

LÆSERDEBAT

Kønsfascisme? 28. MARTS - Hvad med nogen argumentation? Kønsfascisme og censur er alt, hvad Karin Röh's indlæg den 28. marts munder ud i efter et par forsøg på objektivitet...
7. januar 2000

LÆSERDEBAT

Lad børnene lege *Børns leg er temmelig glemt og overset. Den er på vej til at blive en glemt kultur, fordi der satset alt for meget på "børn og medier", "børn og sport" og på børns forhold til det kulturelle" Erik Kaas Nielsen, lærer og forsker i Aktuelt Den selektive retsstat 3...
31. december 1999

Verdensfortællingen fortsætter

PETER SEEBERGs samling af fortællinger Om fjorten dage (1981), der har fænomenet tid som tema, indledes med en "Timeplan" for en gammel gud og for en snegl. For sneglens vedkommende er skemaet tomt, ja, der er slet ikke noget skema...
27. marts 1999

EU-farcen er tragisk

Man ved godt, at man ikke skal le, men græde over Kommissionen, hvis Ritt Bjerregaard er lige så skyldig, fordi hun ikke brugte sit veludviklede talent til at kæfte op om de misforhold, hun havde kendskab til EVENTYRLIGT Så vidt jeg har forstået, er det enkelte menneske, og hvad det beslutter i fællesskab med andre mennesker, grundlaget for vor styreform...
22. december 1998

Læserdebat

De stakkels børn 2. DEC. - Informations bagsideleder: 'Barnets århundrede' (25. nov. 98) omtaler lidt af det, som vi ved om danske børns mangel på trivsel og lovgiverens flertal ignorerer, når de lovgiver til skade for børn fra brudte hjem...
18. december 1998

I folkeeventyrenes skygge

Nye udgivelser og læsninger af sagn og eventyr eventyr Den berømteste litterære udnyttelse af skyggen som motiv er - ved siden af Chamissos romantiske fortælling om Peter Schlemihl - nok H...
Kronik
14. december 1998

Den store sorte stemme

Er han mon glemt i dag, Paul Robeson med fløjlsstemmen? - Vi mindes Robeson, der i år ville være fyldt 100 år, som en stor sanger, en modig forkæmper for sortes rettigheder og en vidunderlig fortolker af klassiske Negro Spirituals Den sorte amerikanske baritonsanger Paul Robeson var i 1920'rne og 30'rne en international anerkendt og elsket sanger...

Sider

  • 31. december 1999

    Verdensfortællingen fortsætter

    PETER SEEBERGs samling af fortællinger Om fjorten dage (1981), der har fænomenet tid som tema, indledes med en "Timeplan" for en gammel gud og for en snegl. For sneglens vedkommende er skemaet tomt, ja, der er slet ikke noget skema...