Person

Svend Grundtvig

9. december 1998

Kulturel modstands-bevægelse

Det handler om den mundtlige fortælling, og derfor også om kroppen, mimikken, personligheden Ny bog Kirsten Thonsgaard er fortæller. Det vil sige egentlig er hun magister i dramaturgi og hun har arbejdet inden for sit fag på Aalborg Teater og andre steder...
23. september 1998

LÆSERDEBAT

Berigtigelse 18. SEPT. - I min kronik 14. september havde der indsneget sig en fejl, der kom til at forvanske indtrykket af BOPA's indsats under modstandskampen. Ud af det korte afsnit om BOPA fik man den opfattelse, at gruppens indsats blev fortiet...
18. september 1998

Svar til Bryld og Warring

Historikerne Claus Bryld og Anette Warring reagerer i Information den 17. september kraftigt på den antagelse, at Apropos'et til Svend Grundtvigs Historisk Set mandag den 14. september lader Bryld og Warring beskylde danskerne for at være skabs-nazister frem til krigens vendepunkt i 1943...
17. september 1998

Besættelsestiden og den kollektive erindring

Et dementi af, at vi skulle have fremstillet danskerne som "skabs-nazister", vil vi have. Uden reservationer SVAR Information har haft svært ved at finde en grimasse, der kan passe til vores bog Besættelsestiden som kollektiv erindring...

Sider

  • 31. december 1999

    Verdensfortællingen fortsætter

    PETER SEEBERGs samling af fortællinger Om fjorten dage (1981), der har fænomenet tid som tema, indledes med en "Timeplan" for en gammel gud og for en snegl. For sneglens vedkommende er skemaet tomt, ja, der er slet ikke noget skema...