Person

Svend Haugaard

Baggrund
2. januar 2010

Her blev Folketinget vildledt 27 gange

Ingen dansk statsborger registreres af PET alene på grundlag af lovlig politisk aktivitet ... Mindst 27 gange har skiftende statsministre, justitsministre og forsvarsministre i perioden 1968-89 manipuleret, når Folketinget spurgte nærmere ind til omfanget af registreringerne af borgerne
Ingen dansk statsborger registreres af PET alene på grundlag af lovlig politisk aktivitet ... Mindst 27 gange har skiftende statsministre, justitsministre og forsvarsministre i perioden 1968-89 manipuleret, når Folketinget spurgte nærmere ind til omfanget af registreringerne af borgerne
5. december 1998

(U)begrundet mismod

Jeg vil gerne bede justitsministeren bekræfte, om det er rigtigt, når jeg opfatter det sådan, at den trufne beslutning giver sikkerhed for, at al politisk registrering nu ophører, at det indsamlede materiale tilintetgøres, og at der i fremtiden kun bliver tale om registrering af personer, der sigtes for ulovlig virksomhed...
7. marts 2003

NEKROLOGER

Hank Ballard, ca. 75 *Af og til kan man dø og så blive husket for det forkerte eller for det halve. Hank Ballard, som døde i søndags vist nok 75 år gammel, blev overalt mindet som ham, der skrev »The Twist« og dermed leverede lydspor til den dansedille, der om nogen legemliggjorde Kennedy-æraen og dens vilje til sameksistens på tværs af raceskel...
21. december 2000

En Aladdin, der blev træt

Niels Helveg Petersen mildnede luften omkring Udenrigsministeriet efter Uffe Ellemanns barske år Portræt Så mild som et fynsk forår. Det er den afgående udenrigsminister Niels Helveg Petersen: En munter mand, glad i venners lag, ingen rundsave på albuerne, ingen brændende flid og ambition...