Person

Svend Thorsen

27. april 2005

LÆSERBREVE - 60 ÅR EFTER

Hitlers skygge Den 9.april 1940 blev Danmark besat af tyske tropper. Flyvemaskiner nedkastede grønne sedler med et 'oprop'. Heri stod, at England forberedte landgang i Danmark, og at Tyskland derfor havde besluttet "at foregribe det engelske angreb" ved at beskytte Danmarks neutralitet...
8. august 2001

Vælgerne flygter – og det er Nyrups skyld

– står der i dette uddrag af et åbent brev til Det Radikale Venstres Folketingsgruppes sommermøde
21. december 2000

Et skulderklap for meget

Scavenius havde ikke behøvet at udtrykke beundring for Hitlers sejre – det var dog heller ikke samarbejdspolitikkens linje Kommentar Hvorfor blev Erik Scavenius »svinet til«, spørger historikeren Søren Mørch den 9...
4. juli 1998

Dansk og danskisme

REHLIGHEDEN I Danmark kan man gøre alt, blot man ikke spørger om det. Denne beskrivelse af det særlige danske råderum tillægges Venstres justitsminister P.A. Alberti. Han fyldte selv råderummet gevaldigt ud...
18. oktober 1997

Dagbog fra Drømmeland

En lille, korrekt herre kommer hen til bordet. Han er ansat i Indenrigsministeret og vil gerne sælge mig nogle fotos. Af "de røde". "Det er El Che," siger han. "Fem dollars pr. styk" Den sidste myte 3 Havana 3...