Person

Tørk Haxthausen

Læserbrev
30. august 2007

Læserne skriver

Debat fra dagens avis
Kommentar
28. august 2007

Hvad er nødvendigt for at samfundet overlever?

Det ville styrke tilliden til politikerne, hvis der var nogle partier, der ville indlede og fastholde en grundlæggende debat om, hvilke offentlige funktioner, vi simpelthen ikke kan undvære, hvis samfundet skal fungere - og hvilke, vi kan overlade til erhvervslivet
Hvis infrastrukturen fungerer dårligt, er det den demokratiske kontrol med mål og midler, som skal styrkes.
3. februar 1998

Og Sneen faldt

ENDELIG faldt den, sneen, i store bløde fnug, og den faldt over land og by, over store og små, gamle og unge, rige og fattige, retfærdige og uretfærdige, danskere og de facto-flygtninge, miljøhadere og naturelskere - og var dermed mere demokratisk end hele resten af samfundet tilsammen...
30. september 2006

Tilbage til barndommen

Nostalgien er i højsædet i nye udgaver af klassiske tegneserier
12. april 2007

Læserbreve - ham Gud...

Læserbreve bragt i dagens Information
10. januar 2007

LÆSERBREVE

Krarups teologiske spidsfindigheder I anledning af Søren Krarups kronik "Kære Gwynneth Llewellyn" i Information den 6.-7. januar skal jeg som lingvist tillade mig at bemærke følgende: Der er intet rent sprogligt belæg for at lægge noget som helst om ansvarsløshed og grænseløshed eller det abstrakte i ordene "medmenneskelighed" eller "menneskeheden...
16. november 2006

LÆSERBREVE

Forkælet? Lad mig præsentere min situation: Jeg er en 18 årig pige, jeg går i 2.g. på Vestre Borgerdyd Gymnasium, og jeg er vild med at gå ...
22. august 2006

LÆSERBREVE

Nazismen og Dansk Folkeparti Dansk Folkeparti har haft en forgænger med samme navn. Af Lademanns Leksikon (1983) fremgår, at der 1941-45 eksisterede et nazistisk orienteret parti ved navn DF...
15. august 2006

LÆSERBREVE

Gaarders præcise formulering "Vi anerkender staten Israel af 1948, men ikke den af 1967," skriver Jostein Gaarder i sin kronik i Aftenposten. Jeg er helt enig i denne korte og præcise formulering...
1. juli 2006

LÆSERBREVE

Korte liv skal finansiere lange liv Alle undersøgelser viser, at de lavtlønnedes og de lavtuddannedes gennemsnitslevealder ikke stiger: Det er de højtlønnedes og de højtuddannedes stigende gennemsnitlevealder, der trækker samfundets gennemsnitslevealder op...

Sider