Person

Torsten Hägerstrand

Kriminalisering af kritisk samfundsforskning - et værn mod terror?

Tysklands brug af paragraf 129a er en trussel mod fri forskning, det frie ord og det frie samfund