Person

Torsten Schack Pedersen

Rektorformand: Vi skal ikke kun uddanne forskere

Det er på tide, at universiteterne indser, at de færreste kandidater skal være forskere. Derfor er det i orden at tvinge de studerende igennem specialet på et halvt år, som regeringen ønsker, mener formand for universitetsrektorerne

Patent-strategi er en underskudsforretning

Universiteter skal belønnes for at udtage flere patenter, og forskningen skal kvalitetsmåles. Men regeringens strategi er for snæver og kan let give underskud, advarer forskningsdirektør og teknologichef

Fort Europa åbner dørene for de rige indvandrere

Europa tørster efter kvalificeret arbejdskraft, men der findes ingen fælles regler i EU. Nu laver Danmark og en række andre lande deres egne retningslinjer for at få fat i de kloge indvandrere. Eksperter advarer mod tendensen

Regeringen og EU går hver sin vej i immigrationspolitikken

EU og Danmark trækker i hver sin retning i spørgsmålet om indvandringen til EU. Kommissionens formand, der i øjeblikket gæster Danmark, kæmper for fælles regler på asyl- og indvandrerområdet for at imødekomme problemet med bådflygtninge og for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til EU udefra. Den danske regering går derimod kun efter de rigeste indvandrere og takker nej til fælles regler

Rektorer frygter A- og B-hold

Formand for rektorkollegiet Jens Oddershede frygter, at det vil afskrække unge fra at tage en videregående uddannelse, hvis man indfører et A-hold for eliten og et B-hold for de mindre kloge på landets universiteter

S: En lille milliard til uddannelser

Slagsmålet om fordelingen af globaliseringspuljen er sat ind. Socialdemokra-terne vil tilgodese kvaliteten i uddannel-serne, mens regeringen satser på iværksætterne. Også på forsknings-området er der uenighed om, hvordan pengene skal bruges

Fælles front mod nyt taxametersystem

Kvaliteten i uddannelserne går fløjten, hvis universiteterne skal straffes økonomisk for at have langsomme studerende, advarer DI, AC og Rektorkollegiet. De forsøger i fællesskab at få partierne bag velfærdsforliget til at droppe forliget om et nyt taxametersystem

Hård forskning nedprioriteres

Regeringens stærke fokus på erhvervsrettet forskning har ikke betydet øgede bevilliger til naturvidenskabelig og teknisk forskning, viser ny statistik

VK: Universitetet skal ligne gymnasiet

Mødepligt og flere obligatoriske opgaver skal mindske frafaldet på universiteterne, mener regeringen. Men allerede nu ser forslaget ud til at smuldre - hverken S eller DF vil være med

V og DF i strid om terrorforskning

En millionpulje til forskning i islamisme og terrorisme skaber uenighed mellem Venstre og Dansk Folkeparti. Jesper Langballe (DF) afviser på forhånd at inddrage navngivne forskere, og det møder kritik hos V-ordfører, Torsten Schack Pedersen

Sider

Mest læste

  1. Regeringen og Folketingets partier forhandler lige nu om hjælp til blandt andet nattelivet, som ikke står til at kunne åbne i den nærmeste fremtid. Information har talt med to natklubejere, som fortæller, at der er brug for mere hjælp, end den de har fået hidtil, hvis ikke de skal gå konkurs
  2. I et nyt udspil foreslår Venstre tre punkter, der skal hjælpe til med at styrke iværksætteri i Danmark.
  3. Venstres udspil om private universiteter er en trussel mod den danske gratismodel, mener bl.a. Dansk Magisterforening. Brugerbetaling følger uundgåeligt efter, siger de
  4. Her er grupperne, der skal forsones i Venstre
  5. Forud for sommerpakke håber to partier på hjælp til rejsebranchen, hvis den igen skal undvære sommertrafikken.