Person

Tove Fergo

3. maj 2003

Færdig eller god?

Kirkeminister Tove Fergo må efterhånden i egne øjne fremstå som en sjældent privilegeret politiker. På hende er der nemlig intet at udsætte. I modsætning til stort set alle andre – med et par åndsbeslægtede præstekolleger fra Dansk Folkeparti som undtagelse – anser hun sig selv for at være ganske uantastelig...
3. juni 2003

Ord, der hidser

ANFÆGTELSEN ER sognepræsters erhvervslidelse. I deres gerning møder de menneskelivets uskønnere sider: Bryllupper, der ikke burde være holdt (nogle af dem svirper tilbage på præsten som mægling mellem stridende ægtefæller); børn, der kommer uvelkomment til verden – og dødsfald...
10. juni 2003

Kirker til salg

Åbenbart er der på Læsø mere gang i det traditionsrige saltsyderi end i kirkegangen. I hvert fald har kirkeminister Tove Fergo fået forelagt en anmodning fra de entusiastiske saltsydere om at få lov til at købe en af øens kirker...
30. juni 2003

De røde akademikere

»Hvis de højst uddannede i Danmark skulle styre landet, ville det blive en sand socialistisk stat.« Henrik Gade Jensen, mag.art. i filosofi, i Jyllands-Postens kronik den 20. juni i år DET MÅ have været hård kost for Jyllands-Postens mest borgerlige læsere at blive præsenteret for det rædselsscenarie, som Henrik Gade Jensen udpenslede i sin nylige kronik...
13. maj 2005

Gavnlig uro

Snart står Thorkild Grosbøll formentlig igen på sin prædikestol i Taarbæk. Tilmed kan han glæde sig over, at 'Grosbølleoptøjerne' om hans forkyndelse har givet den danske folkekirke en saltvandsindsprøjtning...
30. maj 2005

Statskirken og kirkestaten

Kirken skal ikke skilles fra staten, siger Roskildes biskop Jan Lindhardt i ny bog
17. september 2005

Dét er politisk korrekt

Det er politisk korrekt at være politisk korrekt på en helt anden måde, end det har været hævdet, at det var politisk korrekt at være politisk korrekt på
1. oktober 2005

Lige en gang til

Med det omfang af spin, som efterhånden er dansk politik, og som statsministeren har knæsat som statsskik, vækker sagen om Eva Kjers ulighedsgentagelser alle ens konspirationsteoretiske lidenskaber
13. januar 2006

Provokationen, der ikke bliver glemt

Jens Rohdes udmeldelse af folkekirken vækker vrede i Venstres bagland
12. april 2006

Dansk Folkeparti vil ikke være den løse elskerinde

Dansk Folkeparti varsler dramatisk opgør med De Konservative

Sider

 • Kronik
  2. juni 2009

  Hvem 'ejer' kirken?

  Dansk Folkepartis næstformand kritiserer en menighedsrådsformand, fordi han ikke ville 'sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet' - altså hjælpe myndighederne med at få de afviste irakere ud af landet. Men menighedsrådet er simpelthen ikke en del af den danske udlændingeadministration, heller ikke når det handler om ikke-kristne
  Menighedsrådsformand ved Københavns Domkirke Ole Ehlers kritiseres af Peter Skaarup (DF) for ikke at ville -sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet-, men det er slet ikke menighedsrådenes opgave, mener kronikøren.
 • 25. november 2003

  Højre-ekstremist er spindoktor

  Fogh-regeringens spindoktor roser SS-officer og vender sig mod integration af muslimer. Politikere og eksperter opfordrer til spindoktorens afgang
 • 5. februar 2005

  Når ungløver æder hinanden

  Venstre-spliden i København handler ikke bare om nag og magt, men også om partiets retning
 • 27. december 2003

  Tolerancens tærskel

  ULYKSALIGT for Danmark betød valget for et par år siden at politisk og religiøs fanatisme i højst håndgribelig skikkelse af to præster fra det misbrugte Tidehverv og kynikernes sammenrend i Dansk Folkeparti kom til rigets ror...
 • 21. juli 2000

  Forældres forpligtelse - forældres ret

  Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så har vi voksne et ansvar, når vi ser og hører om børn, der går for lud og koldt vand Barnets tarv I I Information den 14. juli omtales Dianas sag på fremtrædende plads i avisen...
 • 2. april 2002

  Præster skal missionere

  Hvad er kirkepolitik egentlig?