Person

Tove Fergo

5. maj 2006

LÆSERBREVE

Befolkningen hånes Dansk Folkeparti skal altid stå for skud, især fra de radikale, som altid kun taler i overskrifter og bruger store ord om tolerance og åbenhed. Det bliver kun ved overskrifterne for reelt gør de ved den holdning ikke noget konkret ved de invandrerproblemer, Danmark står midt i...
15. februar 2006

Fergo kræver erstatning på én krone

Tidligere kirkeminister Tove Fergo kræver én krone i erstatning af DR's generaldirektør. Fergo mener, at DR i 2004 bragte urigtige oplysninger om hendes embedsførelse. For nylig frifandt retten dog DR, da Fergo havde rettet sagsanlægget mod DR som institution og ikke havde ledsaget det af et erstatningskrav...
12. oktober 2005

Vil du skjule en flygtning under jorden?

"Jeg har en lejlighed i byen, hvor jeg ikke tror, det er praktisk muligt at holde nogen skjult under jorden. Men hvis jeg havde andre boligforhold,...
Nyhed
21. september 2005

Tove Fergo anlægger injuriesag mod DR

Tidligere kirkeminister, sognepræst Tove Fergo (V), har anlagt injuriesag mod Danmarks Radio, da hun mener, at bl.a. TV-avisen har fremsat urigtige oplysninger om hende. Ifølge Fergo har DR fremført, at hun gav sin egen præstemand lønforhøjelse, på trods af at ombudsmanden havde afgjort, at Tove Fergo ikke personligt havde medvirket i sin mands lønsag...
30. maj 2005

Glæde i Taarbæk ved Grosbølls genkomst

Der var fuldt hus og god stemning, da den omstridte sognepræst fra Taarbæk, Thorkild Grosbøll, søndag holdt sin første prædiken i næsten et år
Kronik
18. marts 2005

Al den snak om menneskerettigheder

Det er den sædvanlige historie: At fagre ord mange hjerter friste. Hvis man som oplysningstiden kan udslynge mange og fagre ord om frihed og lighed og broderskab, så kan man fordreje hovedet på dem, der ikke er mistænksomme over for fraser og flotheder
14. marts 2005

Da Fogh snublede

Regeringen har i sit program lovet mere åbenhed. Man skulle ikke tro, at det kunne være andet end en vindersag. Men statsministeren har alligevel tabt første runde
10. marts 2005

Hvor går grænsen?

Statsministerens er i sin fulde ret til at kræve ‘fuld gennemsigtighed’ i ministres privatøkonomi, men derpå følger en diskussion af, hvor langt man bør gå, mener ekspert i forfatningsret
10. marts 2005

LÆSERBREVE

Eddikebryggeren Røret hoppede af telefonen helt af sig selv, så meget tryk var der på, da min provoven ringede. »Har du set det?« råbte han, »du er i avisen!« »Nu igen…« »Jamen, det er i Berlingeren, Søndagsberlingeren! « »Hm...
9. marts 2005

LÆSERBREVE

Fogh forvansker historien I sit forord til Udenrigsministeriets hjemmeside om besættelsen skriver statsminister Anders Fogh Rasmussen bl.a.: »Under nazisternes besættelse blev mange danske stillet over for valget mellem at gøre det rigtige, at tage klar stilling og dermed udsætte sig selv for en stor personlig risiko...

Sider

 • Kronik
  2. juni 2009

  Hvem 'ejer' kirken?

  Dansk Folkepartis næstformand kritiserer en menighedsrådsformand, fordi han ikke ville 'sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet' - altså hjælpe myndighederne med at få de afviste irakere ud af landet. Men menighedsrådet er simpelthen ikke en del af den danske udlændingeadministration, heller ikke når det handler om ikke-kristne
  Menighedsrådsformand ved Københavns Domkirke Ole Ehlers kritiseres af Peter Skaarup (DF) for ikke at ville -sørge for, at danske myndigheders afgørelser blev ført ud i livet-, men det er slet ikke menighedsrådenes opgave, mener kronikøren.
 • 5. februar 2005

  Når ungløver æder hinanden

  Venstre-spliden i København handler ikke bare om nag og magt, men også om partiets retning
 • 25. november 2003

  Højre-ekstremist er spindoktor

  Fogh-regeringens spindoktor roser SS-officer og vender sig mod integration af muslimer. Politikere og eksperter opfordrer til spindoktorens afgang
 • 27. december 2003

  Tolerancens tærskel

  ULYKSALIGT for Danmark betød valget for et par år siden at politisk og religiøs fanatisme i højst håndgribelig skikkelse af to præster fra det misbrugte Tidehverv og kynikernes sammenrend i Dansk Folkeparti kom til rigets ror...
 • 21. juli 2000

  Forældres forpligtelse - forældres ret

  Ligegyldigt hvordan vi vender og drejer det, så har vi voksne et ansvar, når vi ser og hører om børn, der går for lud og koldt vand Barnets tarv I I Information den 14. juli omtales Dianas sag på fremtrædende plads i avisen...
 • 2. april 2002

  Præster skal missionere

  Hvad er kirkepolitik egentlig?