Person

Tove Nielsen

Artikler
Baggrund
6. april 2009

Statsministeren

Danmarks nye statsminister hedder Lars Løkke Rasmussen. Alle kender hans navn, men hvem er han? Gennem syv kapitler tegner den liberale blogger og kommentator Jarl Cordua et portræt
Danmarks nye statsminister hedder Lars Løkke Rasmussen. Alle kender hans navn, men hvem er han? Gennem syv kapitler tegner den liberale blogger og kommentator Jarl Cordua et portræt
28. juni 2008

Fra pluralisme til sammenhæng

Hvordan kan det være, at en regering, der kalder sig liberal fører national snarere end liberal værdipolitik? Frem for at samle, fører en ensidig fokusering på 'det kulturelle' eller 'det religiøse' nemlig let til en opdeling af samfundet i parallelsamfund, hvorimod en betoning af 'det politiske' kan skabe et fællesskab
Dybbøl Mølle. Siden årtusindskiftet har den tradition for pluralisme, som har været fremherskende i det meste af det forgangne århundrede været under heftig beskydning. Fællesnævneren for de fleste værdipolitiske offensiver har været opslutning om det nationale.
Leder
2. september 1997

Tillykke RUC

HVAD ENTEN forskningsprofessor Knud Illeris rejser til Tromsø, Cape Town, Litauen eller Maastricht og holder sin forelæsning om Roskilde Universitetscenter, så ender det i begejstrede reaktioner fra tilhørerne...
21. december 2005

Farven betyder ikke noget, når bare man kan snakke

Hudfarven er ligegyldig. Bare man giver sig tid til at tale med de ældre og vise respekt. Det mener hjemmehjælper Kirsten Juul Brylle, der har smurt madder, gjort rent og snakket med ældre i snart 28 år
10. marts 2007

Nu skal det nok gå godt

DR og den hidtil pantsatte tillid til gedigen kritisk journalistik. Er Haagerup medicinen?
12. december 2003

Den gang med Hartling

Forestiller nogen sig Fogh gå i Hartlings fodspor efter endt tid i Statsministeriet, bør de tale med en læge 2. sektion Intermetzo Finn Slumstrups havde i sin fortsatte serie: Radioklassikeren på p1 i søndags fat i den mindeudsendelse, Poul Smidt i sin tid lavede om den radikale høvding, tidligere undervisningsminister Jørgen Jørgensen (1888-1974)...
9. november 2001

LÆSERDEBAT

Menneskesynet bag en regering 4. NOV. – En debat om udvalgte temaers overordnede politiske retning og menneskesyn aflyses. Marianne Jelved har på tv betonet, at danskerne tænker sig om, inden de stemmer; men det forudsætter vel så, at de også stilles over for spørgsmål, der har et tankevækkende indhold? Indtil nu har vi mest hørt om ’problemer’, hvis løsning er indlysende uanset politisk observans...
19. februar 2000

Barsebäck-sagens alt for stille diplomati

For tre årtier siden vedtog en snæver kreds af danske embedsmænd, at den rette danske politik i sagen om verdens værst placerede atomkraftværk var tavshedens politik. Først i onsdags kunne der - til dels - gøres op med den vurdering...
25. juni 1999

K'nyt

Chat med Peter Greenaway *Den britiske instruktør og multikunstner Peter Greenaway, der er i København i forbindelse med sit storslåede millenium-projekt 100 Objects to represent the world i Torpedohallen på Holmen, interviewes live på Internetadressen http:// www...