Person

Uffe Østergaard

Det glade vanvid...

Frem for at fremmane glæden eller svinge pisken for at fremme præstationen, bør vi skele til oplysningens dannelsesideal, der tilbyder en kilde hinsides glæden og pligten

Uffe Østergaard professor på CBS

Afdelingsleder ved Det danske Center for studier i Holocaust og Folkedrab, Uffe Østergaard, stillede sig i går op i rækken af adjungerede professorer på Copenhagen Business School...

KALENDER

Mandag den 20.3 kl. 15:15: Københavns Universitet, Kannikestræde 8, 1, studenterlokalet,: Forelæsning: »Forbrugerens genfortryllelse af verden« Ved studenterpræst Jørgen Bo Christensen, DTU Arrangør: Studentermenigheden ved Trinitatis Onsdag den 22...

Er danmark ved at få sin egen historikerstrid?

Rummer debatten om samarbejdspolitikken under besættelsen kimen til en større dansk historikerstrid, som den vesttyskerne oplevede i sidste halvdel af 1980’erne? Ja, mener professor Uffe Østergaard. Nej, siger besættelsestidshistorikere og advarer mod at søge efter for skarpe fronter

LÆSERBREVE

Gymnasierne hører hjemme i kommunerne Nogle politikere ønsker at gøre STX (de almene gymnasier) til selvejende institutioner i statsregi. Men erfaringerne fra HHX (på erhvervsskolerne) viser en dårlig finansieringsmodel for sådanne selvejende institutioner; der har derfor lydt advarsler til STX fra erhvervsskolernes side...

Den store opvågning

Europas forudsætninger i stor norsk syntese

Denne idelige trang til opgør med Grundtvig

Til lykke Carsten Jensen, Du er endelig blevet en normaldansk meningsindehaver

Dig, mig og danskheden

Er danskerne paranoide? Er der et ‘dem og os’? Underholdende, afsporet paneldebat gav intet svar

Om at lægge for had

Jeg har tit undret mig over palæstinensernes tålmodighed. Undret mig over, at de ikke hadede endnu mere

Søren Krarup anklages for jødehad

Toppolitiker i Dansk Folkeparti Søren Krarup bliver i videnskabelig afhandling anklaget for racetænkning og antisemitisme. Eksperter støtter anklagen

Sider