Person

Ulrich Beck

Når løftet om mere sand erkendelse sander til

Hvorfor er der så langt mellem snapsene i videnskaben? Fordi forskningen hænger fast i det 20. århundredes fundamentalisme og metodiske kvaler, mener forfatter til ny bog

Hatten af forny EU-bog

Alt for ofte udgives der bøger om EU, som dumper tungt ned mellem det forsøgt folkelige og det tørt teoretiske. Men nu kommer der en akademisk og debatterende bog, der er både fremadrettet, nytænkende og til at læse. Det var herligt.

Folkets EU

EU's statsledere har nu dømt tænkepause på andet år. Et af de spørgsmål, der skal tænkes over, er, hvordan kløften mellem borgerne og det politiske system kan mindskes - og her er der nok at tage fat på

HK frygter for vrimmel af vikarer

Antallet af løst ansatte vokser markant, viser opgørelse. Hvis det går som i udlandet, kan det skabe et nyt proletariat af lavtlønnede daglejere, mener fagforeningsformand

Som vinden blæser

Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser

Det politiske er vendt tilbage uden 70'ernes ideologiske kvælertag

Mange teoretiske stier er trådt siden Marx dominerede på universitetet i 1970'erne. Filosoffen Anders Fogh Jensen giver en teoriernes tour de force og forklarer, hvorfor de studerende nu igen er vilde med at forholde sig kritisk til markedet og kapitalismen

Sociologiens Flaubert

Kort før sin død skrev den franske sociolog Pierre Bourdieu 'Udkast til en selvanalyse', hvor han lukker værket ved at gøre sit eget blik til genstand sociologisk analyse

Fra Faust til faktura

I weekendudgaven fra den 16.-17. januar lader Information stemmer fra de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet forenes i det budskab, at det er beklageligt, at de unge ikke længere vælger at studere tysk, da de private virksomheder har masser af jobs til tyskkandidaterne...

Er der stadig brug for EU-modstand?

Hvis EU skal erstatte nationalstaternes kontrol med markedet har organisationen svigtet. Oprindelig havde vi i de nordiske lande det såkaldte blandingsøkonomiske system, hvilket betød at vi nok havde markedsøkonomi, men statsmagten var også medspiller på banen og kunne sætte rammer og regler for kapitalens udfoldelser...

Amartya Sens enorme klarsyn

Med 'Identitet og vold' har den indiske forfatter og Harvard-professor skrevet en skarp kritik af Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød

Sider

Mest læste

  1. Da vi opfandt Internettet fik vi samtidigt virus-angrebene ind i vores stuer. Nettet er, på godt og ondt, en del af risiko-samfundet Vi hører jævnligt, at Internettet gennemgribende ændrer vores liv...
  2. »Alt under himlen er i kaos,« som Mao sagde – »situationen er fremragende.«
  3. Når vi tænker på pensionister, er vi præget af forældede fordomme om hensunkne, passive tv-kiggere. Men pensionister bidrager aktivt til både arbejdsmarkedet, civilsamfundet og familielivet. På den måde er de egentlig et eksperiment i borgerløn, skriver forfatter og etnolog Aske Juul Lassen
  4. Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser
  5. Tampa med sine bådflygtninge. Terroren mod USA. Vi må til at forstå, at vi både får brug for altruisme og for klog egoisme
  6. Europa er fanget i en nationalstatslig blindgyde. Stillet over for katastrofescenarierne må vi udtænke nye løsninger og politiske former, skriver den tyske supereuropæer og sociolog Ulrich Beck i en ny bog
  7. Tyskland er i omvæltning i disse år. Alligevel er samfundsdebatten mærkelig tilbageskuende og indad-vendt. Kun de færreste erkender globaliseringens magt
  8. Vi er nødt til at leve med arbejdsløshed, kriminalitet og terrorisme, mener risikosamfundets teoretiker, den tyske sociolog Ulrich Beck