Person

Ulrich Beck

Folkets EU

EU's statsledere har nu dømt tænkepause på andet år. Et af de spørgsmål, der skal tænkes over, er, hvordan kløften mellem borgerne og det politiske system kan mindskes - og her er der nok at tage fat på

HK frygter for vrimmel af vikarer

Antallet af løst ansatte vokser markant, viser opgørelse. Hvis det går som i udlandet, kan det skabe et nyt proletariat af lavtlønnede daglejere, mener fagforeningsformand

Som vinden blæser

Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser

Det politiske er vendt tilbage uden 70'ernes ideologiske kvælertag

Mange teoretiske stier er trådt siden Marx dominerede på universitetet i 1970'erne. Filosoffen Anders Fogh Jensen giver en teoriernes tour de force og forklarer, hvorfor de studerende nu igen er vilde med at forholde sig kritisk til markedet og kapitalismen

Sociologiens Flaubert

Kort før sin død skrev den franske sociolog Pierre Bourdieu 'Udkast til en selvanalyse', hvor han lukker værket ved at gøre sit eget blik til genstand sociologisk analyse

Fra Faust til faktura

I weekendudgaven fra den 16.-17. januar lader Information stemmer fra de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet forenes i det budskab, at det er beklageligt, at de unge ikke længere vælger at studere tysk, da de private virksomheder har masser af jobs til tyskkandidaterne...

Er der stadig brug for EU-modstand?

Hvis EU skal erstatte nationalstaternes kontrol med markedet har organisationen svigtet. Oprindelig havde vi i de nordiske lande det såkaldte blandingsøkonomiske system, hvilket betød at vi nok havde markedsøkonomi, men statsmagten var også medspiller på banen og kunne sætte rammer og regler for kapitalens udfoldelser...

Amartya Sens enorme klarsyn

Med 'Identitet og vold' har den indiske forfatter og Harvard-professor skrevet en skarp kritik af Samuel Huntingtons tese om civilisationernes sammenstød

Om katastrofer og kollektivt hysteri

Den tyske sociolog Ulrich Beck beder os overveje konsekvenserne af, at vi har fastslået, at en klimakatastrofe truer verden

Fagre nye kernefamilie

38 procent af danskerne bliver skilt, og flere og flere lever som singler. Alligevel bakker et stort flertal op om kernefamilien som den bedste ramme for børns opvækst. Det er et paradoks, at vi ikke kan frigøre os fra et ideal, som det moderne samfund ikke længere giver os betingelserne for at opfylde, siger idehistoriker. Samtidig har børnene afløst manden og kvinden, som hovedrolleindehavere i familiens fællesskab

Sider

Mest læste

  1. Da vi opfandt Internettet fik vi samtidigt virus-angrebene ind i vores stuer. Nettet er, på godt og ondt, en del af risiko-samfundet Vi hører jævnligt, at Internettet gennemgribende ændrer vores liv...
  2. Globalisering og suverænitet står ikke nødvendigvis i modsætning til hinanden, siger den tyske sociolog Ulrich Beck. Men det kræver, at vi lærer at tænke og agere kosmopolitisk – og indser, at suveræniteten og demokratiet ikke nødvendigvis bor i nationalstaten
  3. Tampa med sine bådflygtninge. Terroren mod USA. Vi må til at forstå, at vi både får brug for altruisme og for klog egoisme
  4. Vi er nødt til at leve med arbejdsløshed, kriminalitet og terrorisme, mener risikosamfundets teoretiker, den tyske sociolog Ulrich Beck
  5. Hannah Arendt tænkte politisk uden at være hverken marxist eller det modsatte: Nyt tidsskrift og ny biografi relancerer en væsentlig filosof på dansk
  6. Nu udkommer ’Det belejrede samfund’ på dansk: Det er den dårligeste af Zyg-munt Baumans bøger på dansk. Men det er stadig en god bog
  7. Angst og usikkerhed har bredt sig efter den 11. september, men i stedet for at krybe ind i en national overvågningsstat, er det eneste holdbare svar et kosmopolitisk demokrati på globalt plan, mener sociologen Ulrich Beck
  8. Studinen Hun gør noget for kulturarven og dannelsen: Der findes kun én eneste ny studerende på latinstudiet ved Århus Universitet. Hun hedder Christina Svenningsen. Gamle Hansen Gode mennesker har åbnet et museum for muslimen og militærnægteren Muhammed Ali i Louisville, Kentucky...