Person

Ulrich Beck

Om katastrofer og kollektivt hysteri

Den tyske sociolog Ulrich Beck beder os overveje konsekvenserne af, at vi har fastslået, at en klimakatastrofe truer verden

Fagre nye kernefamilie

38 procent af danskerne bliver skilt, og flere og flere lever som singler. Alligevel bakker et stort flertal op om kernefamilien som den bedste ramme for børns opvækst. Det er et paradoks, at vi ikke kan frigøre os fra et ideal, som det moderne samfund ikke længere giver os betingelserne for at opfylde, siger idehistoriker. Samtidig har børnene afløst manden og kvinden, som hovedrolleindehavere i familiens fællesskab

FOLK

Studinen Hun gør noget for kulturarven og dannelsen: Der findes kun én eneste ny studerende på latinstudiet ved Århus Universitet. Hun hedder Christina Svenningsen. Gamle Hansen Gode mennesker har åbnet et museum for muslimen og militærnægteren Muhammed Ali i Louisville, Kentucky...

Den national-globale lukkelov

Folketingsvalget understregede, at ideologi og økonomi er blevet adskilte emner – og blev dermed et tegn på intet mindre end en demokratiets krise. V og S lever på at udelukke enhver ideologisk diskussion – den trives i stedet i forholdet mellem de radikale og DF, som vælgerne da også belønner for at turde diskutere, hvorvidt døren til det globale fællesskab skal åbnes eller lukkes

Utzon og Mogensens lumske 50’ere

Hvad var det for en djævelsk normalitet, der drev velfærdsstatens formgivere højt op, i eksil eller under bordet?

Det meget nedslående valg mellem overarbejde og arbejdsløshed

Chiracs festfyrværkeri af nytårsløfter lyser op i en uvis fransk fremtid

Var den asiatiske flodbølge en sand syndflod ud af risikosamfundet?

Hvorfor er det så slemt, at der er gang i horehusene i Sydøstasien, og turisterne allerede er fulde igen? Vi er: De skyldige. Det er efterhånden en kedelig gåde. Hver gang vi går til sfinxen for at høre svaret på gåderne om det beskidte drikkevand i Indien, den ufattelige fattigdom i Afrika og floderne, der pludselig gik over deres breder midt i Europa får vi samme svar: Det er mennesket, der har gjort det...

Er det værd at kæmpe for?

Nyt, godt nummer af tidsskriftet Slagmark viser, at både kosmopolitter og nationalister ser den globale kapitalisme som den største fjende

Tillykke SF

Det væsentligste i en samfundskritik er at kunne være selvkritisk. Uden selvkritik bryder en radikal samfundskritik sammen og bliver til dogmer

Kosmopolitismens genkomst

Globalisering rummer et idesæt, som artikulerer hvert eneste menneskes lige moralske status. Nationale skæbnefællesskaber er allerede erstattet af ’overlappende skæbnefællesskaber’

Sider

Mest læste

  1. »Alt under himlen er i kaos,« som Mao sagde – »situationen er fremragende.«
  2. Da vi opfandt Internettet fik vi samtidigt virus-angrebene ind i vores stuer. Nettet er, på godt og ondt, en del af risiko-samfundet Vi hører jævnligt, at Internettet gennemgribende ændrer vores liv...
  3. Når vi tænker på pensionister, er vi præget af forældede fordomme om hensunkne, passive tv-kiggere. Men pensionister bidrager aktivt til både arbejdsmarkedet, civilsamfundet og familielivet. På den måde er de egentlig et eksperiment i borgerløn, skriver forfatter og etnolog Aske Juul Lassen
  4. Mens vindens retning alene bestemte, hvem der yderligere skulle rammes af udslippet fra Tjernobyl, sad Ulrich Beck i en idyl ved foden af Alperne og skrev på den skelsættende bog om risikosamfundet. Kronikkens forfattere har netop udgivet en bog om ham - og fortæller her om de tanker, der lå bag beskrivelsen af det klassiske industri-samfunds afløser
  5. Tampa med sine bådflygtninge. Terroren mod USA. Vi må til at forstå, at vi både får brug for altruisme og for klog egoisme
  6. Europa er fanget i en nationalstatslig blindgyde. Stillet over for katastrofescenarierne må vi udtænke nye løsninger og politiske former, skriver den tyske supereuropæer og sociolog Ulrich Beck i en ny bog
  7. Tyskland er i omvæltning i disse år. Alligevel er samfundsdebatten mærkelig tilbageskuende og indad-vendt. Kun de færreste erkender globaliseringens magt
  8. »Til dem, der er skeptiske over for individualiseringen, vil jeg sige: Prøv at forestille jer alternativet.« Kresten Schultz Jørgensen, chefredaktør »Man må tænke sig magten uden kongen...